Facebook Youtube Instagram
06.02.2024

Projekt Smoltvagt kører igen i foråret 2024

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk

Smoltvagterne er klar igen!

Projekt Smoltvagt gik i 2023 fra at være et fynsk initiativ til at være en landsdækkende indsats. Projektet var en stor succes, da over 350 smoltvagter ved 40 lokaliteter brugte mere end 1000 timer på at hjælpe de sårbare smolt på sikker kurs mod et liv i havet ved at skræmme skarver væk fra å-mundingerne. I 2024 gentages projektet derfor – og håbet er, at alle vagter bliver besat. 

Der sættes hvert år ca. 750.000-1 million ørredsmolt ud i mundingerne af en række danske vandløb. På Fyn og Øerne bliver der udsat omkring 400.000 stk. Formålet er, at ørrederne skal vokse sig store og dermed bidrage til et bedre lystfiskeri på kysten – nogle fisk vil endda måske vende retur til vandløbene og indgå i gydningen.  Desværre har erfaringer fra tidligere vist, at særligt skarver og måger hurtigt opdager, når der sættes fisk ud – og det har betydet en tag-selv-buffet af ørredsmolt. 

Dog havde vores tidligere fynske erfaringer også vist, at tilstedeværelsen af 'smoltvagter' er en effektiv måde at holde de sultne rovfugle på afstand, hvilket giver smolten en større chance for at vænne sig til deres nye verden. 

Derfor lancerede Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med Havørred Fyn, Lystfisker Danmark, Dansk Lystfiskeri, Fyns Laksefisk og Dansk Laksefond i 2023 et landsdækkende projekt, der skulle forhindre, at de udsatte ørreder, allerede i løbet af de første dage efter udsætning, ender i en fuglemave – stærkt inspireret af vores oprindelige Smoltvagt-initiativ som vi har haft før i tiden hos Havørred Fyn. 

Projektet i 2023 var en stor succes med mange positive tilbagemeldinger fra de frivillige deltagere, der langt de fleste steder observerede og bortskræmte skarver og andre rovfugle ved udsætningslokaliteterne. Derfor kører projektet igen her til foråret 2024 – og målet er, at endnu flere vagter bliver besat. Vagterne kan bookes fra midten af marts via Smoltvagt-appen, der er skræddersyet til formålet med grundige beskrivelser af lokalitet, færdselsmuligheder og andre praktiske oplysninger om vagterne

 

 

Sjællænderne kommer med i kampen!

Fishing Zealand er ny projektpartner 

I 2023 var der i alt udbudt 516 vagter. Ca. 70 % af vagterne blev besat – helt præcist 351. Men særligt på Sjælland var der mangel på frivillige og dermed mange ubesatte vagter. Det ønsker Fishing Zealand at lave om på, og er derfor med som ny partner på projektet i år.  

- Vi har naturligvis fulgt med i Smoltvagt-projektet fra sidelinjen, som vi synes er et konstruktivt og vigtigt projekt. Desværre har vi også kunne forstå, at der har været udfordringer med at mobilisere de sjællandske kyst- og lystfiskere, så det håber vi, at vi kan være med til at lave om på her i 2024, siger Niels Lagergaard, projektleder i Fishing Zealand og fortsætter: 

- Vi er udmærket klar over, at mange sjællandske lystfiskere – og sådan set lystfiskere over hele landet – allerede lægger utrolig mange timer i frivilligt arbejde, både i vandplejearbejde og foreningsarbejde. Derfor har det også været vigtigt for os, at vi får koblet forskning og undersøgelser på projektet, som kan understøtte den klare formodning om, at den frivilliges indsats som smoltvagt har en positiv effekt på smolt-overlevelsen og i sidste ende kystfiskeriet, så indsatsen ikke er spildt, siger Niels Lagergaard.

Det ønske har mødt bred opbakning i projektgruppen, der allerede i 2023 undersøgte mulighederne for at koble forskning på projektet, hvilket ser ud til at lykkes her i 2024. 

Pilot-projekt om smoltoverlevelse 

En undersøgelse fra 2020 af, hvor mange af de små ørredsmolt, der overlever, når de sættes ud i henholdsvis vandløb og på kysten, foretaget af DTU Aqua, har vist, at risikoen for, at en smolt bliver ædt af en skarv, er lidt højere, når den er i vandløbet (58%), end når den er ude på kysten (44%).

I efteråret 2023 indledte projekt Smoltvagt derfor dialog med DTU Aqua og DCE om muligheden for at lave konkrete undersøgelser af effekterne af smoltvagternes tilstedeværelse – og altså særligt hvorvidt vagterne medfører en øget overlevelse for ørredsmoltene. 

Begge forskningsinstitutioner har været positive overfor forslaget om at tilkoble undersøgelser af projektet, og alt tyder på, at der som minimum vil blive udført et pilot-projekt i 2024 med pit-mærker af de udsatte ørreder af DTU Aqua. 

”- Vi er ved at få de sidste detaljer på plads, men vi forventer, at vi her til foråret kan lave et forsøg i mindre skala med omtrent 1000 pit-mærkede ørreder, hvoraf halvdelen vil blive sat ud under bevogtning af smoltvagter og den anden halvdel sat ud uden bevogtning” forklarer Niels Jepsen, seniorforsker ved DTU Aqua. 

- "Målet er, at vi så senere kan registrere pit-mærkerne i en nærliggende skarv-koloni og dermed registrere, hvor stor en procentdel af smoltene fra hver af de to udsætningspuljer, der er endt som skarvføde" siger Niels Jepsen. 

Du kan læse mere om projekt Smoltvagt på www.sportsfiskeren.dk/smoltvagt eller følge med på vores kanaler, hvor der løbende vil være nyt om projektet.   

Der bliver åbnet for bookning af vagter i Smoltvagt-appen i slutningen af marts. Du kan downloade appen   Smoltvagt i App Store (apple.com) eller Smoltvagt – Apps i Google Play

Det siger projektdeltagerne

Havørred Fyn

"For Havørred Fyn er smoltvagterne uhyre vigtige. Vi har igennem de sidste 3 år haft en vanvittig flot opbakning hvor hele 91% af vagterne blev taget sidste år. Det siger noget om at fynboerne har taget konceptet til sig, og at de har indset at øget overlevelse på smolt resulterer i et bedre lystfiskeri. Vi er ekstremt glade for, og stolte over, at projektet har vist sit værd i hele Danmark, og vi ser frem til at videreudvikle på både app og koncept til fordel for alle de danske udsætningssmolt" siger Søren Knabe, Havørred Fyn. 

Danmarks Sportsfiskerforbund

"Der hersker ingen tvivl om, at skarven er en af de helt centrale presfaktorer, når det kommer til vores bestande af havørreder. Vi så naturligvis gerne nogle bedre rammer og muligheder for at regulere skarven - ikke bare lokalt, men også i form af en national og europæisk forvaltningsplan. Indtil da må vi gøre, hvad vi kan for at beskytte ørrederne – og netop i forbindelse med udsætningerne giver det rigtig god mening at holde fuglene væk" siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

FGU Fyns Laksefisk

"Ansatte og elever på Fyns Laksefisk passer fiskene hver dag hele året rundt i al den tid, de er hos os. Vi sætter derfor stor pris på, at frivillige vil bruge tid ved åen de første dage efter udsætningerne. Stor tak til alle, der vil bruge noget af deres fritid for at hjælpe fiskene godt på vej" siger Linda Bollerup, Fyns Laksefisk.

Lystfisker Danmark

"Havørredfiskeriet er vores stolthed, men det er en ingen selvfølge, at der er fisk derude ved kysterne. Projekt Smoltvagt sikrer, at flere smolt overlever, og så viser det, at lystfiskerne tager ansvar. Initiativet sætter fokus på den alt for dårlige skarvforvaltning, vi har i Danmark" siger Arne Kvist Rønnest, Lystfisker Danmark.

Dansk Lystfiskeri

"I Dansk Lystfiskeri ser vi med stor bekymring på det nuværende prædationstryk fra skarv. Det er ganske enkelt alt for højt i forhold til vores relativt svage fiskebestande. Alle fiskeri-organisationer taler om udfordringerne med skarven, men den europæiske forvaltning halter desværre langt bagefter. Nationalt glæder det os, at initiativet om at skalere det Fynske Smoltvagt-projekt, som vi tog sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund i efteråret 2022, nu har fået national opbakning. Vi håber, at Smoltvagt fortsat kan sætte fokus på værdien af smolt-udsætningerne og ikke mindst på skarv-problematikken" siger Peter Lyngby, Dansk Lystfiskeri, Peter Lyngby, Dansk Lystfiskeri.

Fakta – Projekt Smoltvagt

Vil du være med til at passe på vores fisk? Bliv smoltvagt!

Hvert år udsættes der ca. 750.000-1 million ørredsmolt i mundingerne af de danske vandløb. Desværre ender alt for mange af de sårbare, små ørreder i maven på en skarv. Projekt Smoltvagt har som mål, at flere smolt overlever ved udsætningen, når at vokse sig store og kan bidrage til et bedre kystfiskeri.

Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Lystfiskeri, Lystfisker Danmark, Dansk Laksefond, Fyns Laksefisk, Fishing Zealand og Havørred Fyn er projektpartnere i projekt Smoltvagt.

Projektpartnerne forventer at samle over 500 frivillige smoltvagter - og håber, at du vil være én af dem.

Download Smoltvagt-appen allerede nu, men vagterne kommer først på i slutningen af marts. 

Læs mere på www.sportsfiskeren.dk/smoltvagt. eller læs om smoltvagterne fra 2023 her 

Christian Thomsen