Facebook Youtube Instagram
09.05.2023

Tak for din hjælp, Smoltvagt!

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk

Projekt Smoltvagt er færdigt for i år, og der skal derfor lyde et stort tak til alle de frivillige, der gav 3 timer af deres dyrebare fisketid for i stedet at stå vagt om ørredsmoltene. I alt blev der besat 351 vagter på 40 lokationer og lagt over 1000 timer i at passe på ørrederne.

Den sidste smoltvagt har nu pakket klaptræet sammen og igen fundet fiskestangen frem. I alt blev 351 vagter besat på 40 lokationer over hele landet. De frivillige vagter har lagt 1053 timer ved åmundingerne og været med til at holde måger, skarver og fiskehejrer på afstand af de sårbåre smolt. Det vækker stor glæde hos Søren Knabe, der har været projektkoordinator på Smoltvagt.

– Vi er ovenud tilfredse. Projektet har kørt smertefrit, appen har fungeret og der er blevet taget rigtig mange vagter. Der skal lyde et kæmpestort tak til alle de frivillige. De fortjener alle en stor, tyk overspringer til næste vinter, siger Søren Knabe.

Tilbagemeldingerne fra de frivillige smoltvagter har stort set også kun været positive: ”Fantastisk initiativ”, ”håber det fortsætter fremover” og ”jeg tager gerne en vagt igen”.

– Det er vi naturligvis utroligt glade for. Når vi beder om folks hjælp og tid, er det rart at se, at de faktisk også synes, det giver mening, og at projektet har skabt nogle gode rammer om det at være smoltvagt, siger Søren Knabe.

 

 

Får vi så et bedre kystfiskeri?

Det store spørgsmål er så: Får vi nu et bedre kystfiskeri? Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert, er ikke i tvivl efter at have skimmet tilbagemeldingerne fra smoltvagterne igennem.

– 71 % af vagterne har observeret skarver ved vandløbene, og 90 % har observeret måger. Samtidig skriver de fleste, at det er lykkedes at holde fuglene godt på afstand af ørredsmoltene. Det må vi forvente har en positiv indvirkning på overlevelsen af ørrederne, siger Kaare Manniche Ebert.

Han skal nu til at gennemgå alle tilbagemeldingerne fra smoltvagterne mere grundigt for at vurdere, hvordan projektet kan optimeres, og om der er mønstre i, hvor og hvornår fuglene især er på smoltjagt.

– Nu skal vi se, om vi kan optimere projektet næste år, så vi får mest muligt ud af vores vagter. Er der vejrforhold, vi skal være opmærksomme på? Er der strækninger, der er særligt udsatte, hvor vi skal øge antallet af vagter? Det er noget af det, vi håber at blive klogere på, fortæller Kaare Manniche Ebert.

Sammen med resten af projektgruppen bag Smoltvagt arbejder han desuden på, at man ved næste års projekt Smoltvagt kan få lavet videnskabelige undersøgelser af vagternes effekt.

– Vi får meget viden fra smoltvagternes tilbagemeldinger, men skal vi være helt sikre på, at det virker og at vi får noget ud af den store indsats, så skal der forskning på banen. Det vil vi arbejde for kan ske til næste år, slutter han.

 

Fakta fra Smoltvagt 2023 -med smoltvagternes egne billeder! 

91% af vagterne så smolt i vandløbene

71% af vagterne så skarver på deres vagt

90% af vagterne så måger på deres vagt

351 ud af 516 vagter blev besat

I alt blev der holdt vagt ved 40 lokationer over hele landet

I alt blev der holdt smoltvagt i 1053 timer

VINDERNE AF GREJPRÆMIER

Tillykke til vinderne af 30 lækre kystpakker fra ABU Sölv, Westin og Rapala.

Vinderne vil blive kontaktet på mail.

Allan Rasmussen
Anders Werth
Bo Daugaard
Christian Fredberg
Claus Eklundh Christensen
Flemming Krabek
Flemming Biggas
Flemming Petersen
Gert Schjönning
Gorm K. Hansen
Hans (mail kendes)
Jesper Hillerup Lyhne
Kai Beltoft
Kenneth Damsgaard Hyde
Kim Conrad Petersen
Kim Mathisen
Kim Riis
Kurt Jørgensen x 2
Lars Ellermann
Lars H Pedersen
Lasse Telling
Maria (mail kendes)
Michael Larsen
Ole Hansen
Peter Nyhuus
Raymond Holm
Søren Kjær Andersen
Tore Fiil
Torsten Pagel

Et stort tak skal der lyde til alle jer der har taget en smoltvagt! Vi vil i den nærmeste fremtid dele et par ekstraordinere smoltvagt historier fra smoltvagterne selv. Og så ses vi igen til smoltvagt 2024. 

Christian Thomsen