Facebook Youtube Instagram

Kontakt

Havørred Fyn Sekretariatet

Det er Erhvervshus Fyn og Assens Kommune, der varetager sekretariatsfunktionen for de 10 medlemskommuner på Fyn, Langeland og Ærø. Sekretariatet udgøres af:

Projektleder
Søren Bay
Tlf: (+45) 6474 6926
E-mail: sobay@assens.dk

PR. & Marketingkoordinator
Christian Thomsen
Tlf: (+45) 9215 0441
E-mail: cht@destinationfyn.dk

Frivillighedskoordinator
Søren Knabe
Tlf.: (+45) 4414 2404
E-mail: skn@destinationfyn.dk

Havørred Fyns Advisory Board

Havørred Fyns struktur er ændret til et Advisory Board, hvor det ikke kun er kommunerne der er repræsenteret, men også det lokale erhvervsliv. Du kan finde kontaktoplysningerne på de pågældende medlemmer her.

Gruppen består af følgende medlemmer:

Grejbranchen
Claus Eriksen (Formand)
E-mail: claus@go-fishing.dk

Erhvervshus Fyn - Projektejer
Tue Kempf
E-mail: tue@destinationfyn.dk

Destination Fyn
Martin Jensen - Markedschef
E-mail: mljen@destinationfyn.dk

Overnatningsbranchen
Omar Bo Gade
E-mail: info@denmarkfishinglodge.com

Vandpleje Fyn
Lars Rix
E-mail: larsrixpetersen@gmail.com

Odense Kommune
Jan Hald Kjeldsen
E-mail: jhk@odense.dk

Assens Kommune
Annette Bæk
E-mail: annba@assens.dk

Middelfart Kommune
Katrin á Norði
E-mail: katrin.anordi@middelfart.dk 

Svendborg Kommune
Terkel Broe Christensen
E-mail: terkel.broe.christensen@svendborg.dk

Kerteminde Kommune
Martin Køhl Søholm
E-mail: mks@kerteminde.dk

Vandløbsprojektgruppen

Gruppen udgøres af 10 repræsentanter fra natur- og vandløbsafdelingerne i de 10 fynske kommuner. Gruppens opgave er, at koordinere og udføre restaureringsprojekter i vandløbene, sådan at disse er bliver sunde biotoper, hvor bl.a. de fynske ørreder trives. Medlemmerne er:

Assens Kommune
Peter Worm
E-mail: petow@assens.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune
Rasmus Kruse Bro
E-mail: rakbr@fmk.dk

Kerteminde Kommune
Mia Vedel Sørensen
E-mail: miso@kerteminde.dk

Langeland Kommune
Rikke Malene Flach de Neergaard
E-mail: rimafl@langelandkommune.dk

Middelfart Kommune
Erik Madsen
E-mail: Erik.madsen@middelfart.dk

Nordfyns Kommune
Jacob Rysberg Nielsen
E-mail: jacnie@nordfynskommune.dk

Nyborg Kommune
Annika Lykke Dalsgaard
E-mail: ald@nyborg.dk

Odense Kommune
Søren Okkels Uhrskov (Barselsvikar)
E-mail: soouh@odense.dk

Svendborg Kommune
Terkel Broe Christensen
E-mail: terkel.broe.christensen@svendborg.dk

Ærø Kommune
Frederik Kromann Laursen
E-mail: fkl@aeroekommune.dk