Facebook Youtube Instagram

Kontakt

Havørred Fyn Sekretariatet

Det er Odense Kommune, der varetager sekretariatsfunktionen for de 10 medlemskommuner på Fyn,Langeland og Ærø. Sekretariatet udgøres af:

Projektleder
Søren Bay
Tlf: (+45) 6474 6926
E-mail: sobay@assens.dk

Marketingkoordinator
Martin Porsborg Hemrich
Tlf: (+45) 2479 5336
E-mail: mphem@destinationfyn.dk

Havørred Fyns Styregruppe

Styregruppen består af en repræsentant fra hver kommune. Styregruppen har det økonomiske og faglige ansvar for at kontrakterne bliver overholdt, og at projektet udvikler sig. Styregruppen samles hvert kvartal.

Gruppen består af følgende medlemmer:

Odense Kommune
Anders Dalgaard Christensen (formand)
E-mail: andch@odense.dk

Assens Kommune
Louise Skøtt-Christensen
E-mail: lsc@udviklingsassens.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune
Ole Tyrsted Jørgensen
E-mail: oltyj@fmk.dk

Kerteminde Kommune
Christian Barding
E-mail: caab@kerteminde.dk

Langeland Kommune
Poul Henrik Petersen
E-mail: TEPOPE@langelandkommune.dk

Middelfart Kommune
Peter Hyldegaard
E-mail: peter.hyldegaard@middelfart.dk

Nordfyns Kommune
Jesper Kirk Christensen
E-mail: jechri@nordfynskommune.dk

Nyborg Kommune
Elisabeth Oxenbøll Sørensen
E-mail: elos@nyborg.dk

Svendborg Kommune
Terkel Broe Christensen
E-mail: terkel.broe.christensen@svendborg.dk

Ærø Kommune
Frederik Kromann Laursen
E-mail: FKL@aeroekommune.dk

Vandløbsprojektgruppen

Gruppen udgøres af 10 repræsentanter fra natur- og vandløbsafdelingerne i de 10 fynske kommuner. Gruppens opgave er, at koordinere og udføre restaureringsprojekter i vandløbene, sådan at disse er bliver sunde biotoper, hvor bl.a. de fynske ørreder trives. Medlemmerne er:

Assens Kommune
Peter Worm
E-mail: petow@assens.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune
Rasmus Kruse Bro
E-mail: rakbr@fmk.dk

Kerteminde Kommune
Søren Bay
E-mail: sby@kerteminde.dk

Langeland Kommune
Rikke Malene Flach de Neergaard
E-mail: rimafl@langelandkommune.dk

Middelfart Kommune
Erik Madsen
E-mail: Erik.madsen@middelfart.dk

Nordfyns Kommune
Jacob Rysberg Nielsen
E-mail: jacnie@nordfynskommune.dk

Nyborg Kommune
Søren Okkels Uhrskov
E-mail: sou@nyborg.dk

Odense Kommune
Jan Hald Kjeldsen
E-mail: jhk@odense.dk

Svendborg Kommune
VAKANT
VAKANT

Ærø Kommune
Kirsten Johansen
E-mail: kjo@aeroekommune.dk

Følgegruppe Fyns Laksefisk

Følgegruppen udgøres af repræsentanter fra samarbejdspartnerne. Gruppen fungerer som et rådgivende organ for Fyns Laksefisk Elsesminde og den daglige drift af anlægget. Medlemmerne er:

Havørred Fyn sekretariatet
Jan Hald Kjeldsen
E-mail: jhk@odense.dk

Havørred Fyns Vandløbsprojektgruppe
Martin Søholm
E-mail: mks@kerteminde.dk

Vandpleje Fyn & Danmarks Sportsfiskerforbund
Chris Gregers Halling
E-mail: Formand@vandplejefyn.dk

Fyns Laksefisk Elsesminde
Linda B. Høgh
E-mail: lbh@elsesminde.dk