Facebook Youtube Instagram

Kontakt

Havørred Fyn Sekretariatet

Det er Odense Kommune, der varetager sekretariatsfunktionen for de 10 medlemskommuner på Fyn,Langeland og Ærø. Sekretariatet udgøres af:

Projektleder
Jan Hald Kjeldsen
Tlf: (+45) 6551 2530
E-mail: jhk@odense.dk

Marketingkoordinator
Martin Porsborg Hemrich
Tlf: (+45) 2479 5336
E-mail: mphem@odense.dk

Havørred Fyns Styregruppe

Styregruppen består af en repræsentant fra hver kommune. Styregruppen har det økonomiske og faglige ansvar for at kontrakterne bliver overholdt, og at projektet udvikler sig. Styregruppen samles hvert kvartal.

Gruppen består af følgende medlemmer:

Odense Kommune
Anders Dalgaard Christensen (formand)
E-mail: andch@odense.dk

Assens Kommune
Louise Skøtt-Christensen
E-mail: lsc@udviklingsassens.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune
Ole Tyrsted Jørgensen
E-mail: oltyj@fmk.dk

Kerteminde Kommune
Michael Timm
E-mail: mtx@kerteminde.dk

Langeland Kommune
Poul Henrik Petersen
E-mail: TEPOPE@langelandkommune.dk

Middelfart Kommune
Peter Hyldegaard
E-mail: peter.hyldegaard@middelfart.dk

Nordfyns Kommune
VAKANT
E-mail: VAKANT

Nyborg Kommune
Elisabeth Oxenbøll Sørensen
E-mail: elos@nyborg.dk

Svendborg Kommune
Terkel Broe Christensen
E-mail: terkel.broe.christensen@svendborg.dk

Ærø Kommune
Palle Kefer
E-mail: pak@aeroekommune.dk

Vandløbsprojektgruppen

Gruppen udgøres af 10 repræsentanter fra natur- og vandløbsafdelingerne i de 10 fynske kommuner. Gruppens opgave er, at koordinere og udføre restaureringsprojekter i vandløbene, sådan at disse er bliver sunde biotoper, hvor bl.a. de fynske ørreder trives. Medlemmerne er:

Assens Kommune
Peter Worm
E-mail: petow@assens.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune
Rasmus Kruse Bro
E-mail: rakbr@fmk.dk

Kerteminde Kommune
Søren Bay
E-mail: sby@kerteminde.dk

Langeland Kommune
Tore Benjamin Parmo Bro
E-mail: tbpb@langelandkommune.dk

Middelfart Kommune
Peter Hyldegaard
E-mail: peter.hyldegaard@middelfart.dk

Nordfyns Kommune
Niklas Henning Jensen
E-mail: nikhj@nordfynskommune.dk

Nyborg Kommune
Annika Risum
E-mail: ald@nyborg.dk

Odense Kommune
Jan Hald Kjeldsen
E-mail: jhk@odense.dk

Svendborg Kommune
Lene Strøm Pedersen
E-mail: lene.pedersen@svendborg.dk

Ærø Kommune
Carsten Schütter
E-mail: csc@aeroekommune.dk

Følgegruppe Fyns Laksefisk

Følgegruppen udgøres af repræsentanter fra samarbejdspartnerne. Gruppen fungerer som et rådgivende organ for Fyns Laksefisk Elsesminde og den daglige drift af anlægget. Medlemmerne er:

Havørred Fyn sekretariatet
Jan Hald Kjeldsen
E-mail: jhk@odense.dk

Havørred Fyns Vandløbsprojektgruppe
Martin Søholm
E-mail: mks@kerteminde.dk

Vandpleje Fyn & Danmarks Sportsfiskerforbund
Søren Knabe
E-mail: soren@knabe.dk

Fyns Laksefisk Elsesminde
Linda B. Høgh
E-mail: lbh@elsesminde.dk