Facebook Youtube Instagram

Havørred Fyn Vandpleje

I over 33 år har Havørred Fyn forbedret de fynske vandløb. Indsatserne dækker alt lige fra store kommunale projekter, til små lokale frivilligheds projekter i lokalklubberne. Læs her om vores restaureringsprojekter og den aktive fiskepleje.

Hånd i hånd kaster vi med sten

Havørred Fyn er sammensat på en sådan måde, at alle de 10 fynske kommuner har de samme muligheder. Ingen er rige, ingen er fattige. Hvert år betaler alle kommunerne et beløb til en fælles pulje i Havørred Fyn. Det er et beløb som bliver beregnet efter kommunens indbyggertal. Herefter kan de forskellige kommuner søge op til 80% tilskud til forskellige ørredforbedrende projekter fra den fælles pulje. Men der er også mange andre projekter i gang - Læs mere hvilke her! 

Den Fynske Grusbande

For over 10 år siden var der fuld gang i den fynske Grusbande. Trillebøre, skovle og grebe blev slidt i stykker lige så hurtigt, som der blev restaureret vandløb på Fyn, og i 2012 blev Grusbanden hædret med Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøpris. Grusbanden blev opfundet af Vandpleje Fyn med Søren Knabe ved roret. Grusbanden var for alle vandløbsinteresserede, uanset om du er lystfisker, ornitolog eller noget helt tredje. Her kunne man nemlig som frivillige gøre en markant forskel for de fynske vandløb og naturen.  

Fænomenet bredte sig hastigt til andre dele af landet, og Grusbanden høstede stor succes og anerkendelse for deres initiativer og arbejdsindsatser i vandløbene. Som årene gik, svandt Grusbandens aktiviteter dog ind, og da Corona-pandemien startede, stod Grusbandens grejtrailer stort set ubenyttet hen. Men sådan er det bestemt ikke mere.    

Havørred Fyn & Vandlpleje Fyn i fælles samarbejde

Det har et nyt samarbejde mellem Havørred Fyn og Vandpleje Fyn ændret på. I efteråret 2022 gik de to organisationer sammen om at genoplive den tidligere så succesfulde grusbande, der i fremtiden kommer til at gå under navnet “Den Fynske Grusbande”. Her er værdierne og formålet det samme som før, nemlig at forbedre vandløbene. Havørred Fyns frivillighedskoordinator Søren Knabe blev i 2021 ansat ved Havørred Fyn efter 12 år ved Vandpleje Fyn. Hans job er at forberede de nye projekter, som så udføres af Vandpleje Fyn. Drivkraften og musklerne i projektet er de mange frivillige, der hjælper til med den praktiske udførelse. Deres indsats er med til at skabe bedre forhold for ørrederne i de fynske vandløb, som i sidste ende bidrager til et bedre kystfiskeri efter havørreder for os alle. Vandpleje Fyn er en frivillig organisation, som består af 23 fynske sportsfiskerforeninger under Danmarks Sportsfiskerforbund. Vandpleje Fyn er ligesom Havørred Fyn sat i verden med det formål at skaffe flere fisk til de fynske vande. Trods de sammenlignelige navne er de to organisationer ret forskellige. Vandpleje Fyn består udelukkende af frivillige, hovedsageligt sportsfiskere, som udfører frivilligt arbejde gennem foreningerne. Vandpleje Fyns arbejde består af praktisk arbejde som elfiskeri, mindre restaureringsprojekter og lignende.  

VPF

Vandpleje Fyn har sin egen bestyrelse, som arbejder uafhængigt af både Havørred Fyn og Fyns Laksefisk.  Du kan læse mere om Vandpleje Fyn her

Havørred Fyn er derimod et fælleskommunalt projekt, der blandt andet har til formål at forbedre de fynske havørredbestande og på den måde sikre en meromsætning fra fisketurisme og skabe arbejdspladser i vandkantsområderne, så der er større kapital til at restaurere endnu flere vandløb. Havørred Fyn, Vandpleje Fyn og Fyns Laksefisk har et tæt samarbejde, især ved efterårets elfiskeri, forårets udsætninger og nu samarbejdet omkring Den Fynske Grusbande.    

Alle kan være med i Den Fynske Grusbande

Følg siden på Facebook her, og hold øje med arrangementer. Her kan du se et udvalg af film fra forskellige Grusbande Projekter

Den Fynske Grusbande i Storå

Venligst accepter statistikker, markedsføring for at se denne video.

Den Fynske Grusbande i Harndrup - Fjellerup

Venligst accepter statistikker, markedsføring for at se denne video.