Facebook Youtube Instagram

Havørred Fyn Projektet

Havørred Fyn har været med til at skabe et havørredfiskeri i europæisk topklasse. Projektets unikke kobling mellem turismeudvikling og miljøforbedringer er med til at profilere Fyn som en grøn ø og en spændene turistdestination - især uden for højsæsonen! 

Turismebaseret på aktiv naturpleje

Den oprindelige idé med Havørred Fyn-projektet var at opbygge en lystfiskerturisme efter havørreder på Fyn og Øerne, hvor udgangspunktet var en aktiv naturpleje med restaureringer af vandløb og udsætninger af smolt. Man kan sige, at man ved at satse på at genskabe gode forhold i åer og bække og ved at udsætte smolt styrker grundstenene i en sund fisketurisme. En sund fisketurisme genererer en sund økonomi - og en sund økonomi er en stærk motivation for at investere endnu mere i vandløbsforbedrende arbejde.   

Vores historie

Startskuddet til Havørred Fyn fandt sted i 1990. Det daværende Fyns Amt gennemførte en række initiativer for at fremme erhvervslivet på Fyn. Der skulle skabes flere arbejdspladser, ikke mindst på småøerne. Et af initiativerne var “Havørredeldorado Fyns Amt”. I 1990´erne var de fynske vandløb ikke noget at råbe hurra for. Spærringer fra bl.a. vandmøller og engvandingsanlæg var en “naturlig” forekomst, og rørlagte strækninger og styrt var der masser af. Derudover var vand noget, man ofte bare skulle af med, og spildevandsudledninger direkte i vandløbene var en kedelig selvfølge. Dengang ville man typisk fiske efter torsk, fladfisk og hornfisk. En havørred var noget helt specielt og ikke hverdagskost. Man så muligheden for at slå to fluer med ét smæk med “Havørredeldorado Fyns Amt”. Siden da har projektet skiftet navn til det mere simple “Havørred Fyn”, som vi kender det i dag, hvor alle 10 fynske kommuner samarbejder på tværs af kommunegrænserne for en samlet grøn indsats.

 

En fiskedestination i topklasse 

Nu, mere end 30 år senere, er projektets første spæde visioner lykkedes over al forventning. Fiskenes levevilkår er i mange vandløb blevet markant forbedret. Det er resultatet af en kæmpe indsats med at fjerne de spærringer, som har forhindret ørrederne i at nå deres gydepladser, og udlægning af gydegrus og skjulesten på steder, hvor vandet gennem tiden havde ført dem bort. Den store indsats i vandløbene sikrer sammen med udsætningerne af hundredtusindvis af smolt hvert år Fyn, Langeland og Ærø som fiskedestinationer i topklasse. Lystfiskeriet langs de fynske kyster er noget, eksperterne snakker og skriver om, både lokalt og internationalt, og ikke uden grund. Havørred Fyn-modellen har spredt sig, og det er fantastisk.   

En fiskedestination i topklasse 

Dog er der fortsat rig mulighed for at smøge ærmerne op og fortsætte det gode arbejde, som alle frivillige, foreninger og andre aktører hjælper til med. Vandløbene løber som naturens blodåre, og der er stadig masser af “blodpropper”, der kan fjernes. Uden den store opbakning fra frivillige, Havørred Fyn har, ville projektet ikke fungere. Så længe den er her, kan vi fortsat nyde godt af det fantastiske havørredfiskeri, Fyn og Øerne byder på.  

Sustainable Succes - En film om Havørred Fyn Projektet