Facebook Youtube Instagram

Forår

Forårsmånederne marts – maj er fantastiske måneder langs de fynske kyster. Hele Fyn rundt finder man nu ørrederne, der ligesom fiskerne vågner i takt med, at dagene bliver længere. Mange havørredfiskere har dog desværre en tendens til at starte lidt langsomt, og derfor misser de periodens bedste måned: Marts. Vær ikke bange for at lægge forårets fiskeferie tidligt. Marts og første halvdel af april er langt bedre end sidst i april og maj.
Ligesom om vinteren, så flokkes fiskene om foråret. Først i perioden mest i nærheden af vinterens pladser i fjorde og bugter. Senere spredes havørrederne også til den åbne, dybe kyst. Et mobilt fiskeri hvor man flytter og prøver flere pladser er helt normalt, inden man finder fisken. “Den brændte benzins taktik” kaldes det af erfarne havørredfiskere. Hele dagen kan der være chancer, men når vandet for alvor varmes op sidst i april, så er den bedste periode tidlig morgen og aften. I maj kan man opleve glimrende natfiskeri.

Forårets fangster er stadig præget af de mindre grønlændere, men størrelsen bliver nu bedre og fisk mellem 45 og 55 cm er ret normale. Fyn oplever også hvert år et træk af store ørreder, der kommer nær kysten. Det er drømmefisk mellem 65 og 80 cm i bedste kondition. De store nedfaldsfisk møder man også. Sidst, men ikke mindst, kommer der hvert forår regnbueørreder til de fynske kyster. Deres antal varierer meget, og det samme gør størrelsen. De fleste regnbueørreder er mellem 40 og 50 cm, men hvert år fanges de også væsentligt større.

6 sikre forårstips:

  1. Vær meget mobil. Har du ikke set eller mærket fisk på en bestemt plads efter højest to timers fiskeri, så skift til en anden plads.
  2. Fisk hele dagen i marts og april og hovedsageligt morgen og aften i maj. I perioder med meget varmt vejr bør også natfiskeri prøves i april/maj.
  3. Glem ikke vinterpladserne i starten af foråret. Havørrederne forlader ikke disse pladser helt så hurtigt, som vi til tider tror.
  4. Bemærk vejrforandringer. Et skifte fra koldt til mildere vejr kan være fantastisk godt. Omvendt kan en pludselig kuldeperiode i starten af foråret sætte fiskeriet i stå.
  5. Medbring ikke mere grej og forsyninger end der kan være i en lille rygsæk. Også ved den enkelte plads skal du være mobil og affiske lange stræk på kort tid.
  6. Fisk med flue eller spin som du selv lyster. Begge metoder er effektive i forårsmånederne.

Gode fynske forårspladser

Numrene refererer til pladsens nr. i bogen: “117 Fine Fynske Fiskepladser”.

1, 11
Enebærodde og Gabet:
Når en stor del havørreder i løbet af foråret forlader Odense Fjord, så byder yderområderne omkring fjorden naturligt nok på et godt fiskeri.

22 – 25
Kerteminde til Nyborg:
Dette stræk er præget af meget sandet bund med dybe tangfyldte badekar nær land. Især ved højvande kan der her opleves forårseventyr.

43 – 58 Langeland:
Foråret er højsæson for havørredfiskeriet på Langeland. Langs hele øen er der fremragende muligheder. Vælg kystplads efter vindforhold.

59 – 70 Ærø:
Nøjagtig som Langeland, så topper fiskeriet på Ærø i marts/april. Ærø er en god ø at besøge over et par dage. Her kan man altid finde uberørte pladser.

90 – 96
Helnæs området inkl. Torø:
Et dejligt område med masser af muligheder. Her kan altid findes en fiskestrækning uanset vindretning.