Facebook Youtube Instagram

Lovgivning

Fisketegn

Hvis du er mellem 18 og 65 år, skal du have fisketegn for at dyrke lystfiskeri i Danmark. Pengene fra fisketegnet går til udsætning af fisk og til forskning. Fisketegnet kan købes på posthuset eller på nettet. Husk altid at medbringe det under fiskeri. Fisketegn købes på: www.fisketegn.dk

Mindstemål

Generelt har havørreden et mindstemål på 40 centimeter. I hele Odense Fjord gælder dog, at mindstemålet er 45 centimeter. Der er intet mindstemål for regnbueørred. Alle havørreder mindre end mindstemålet skal straks og så skånsomt som muligt sættes ud igen. Fugt hænderne, inden du rører ved fisken, så du ikke beskadiger dens beskyttende slimlag. En krogløsertang er god at have ved hånden for hurtigt at kunne afkroge fisken.

Fredningstid

I havet må havørreden fiskes året rundt, men farvede fisk, altså fisk i gydedragt, skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes i perioden fra og med 16. november til og med 15. januar. I denne periode må man altså fra kysten kun hjemtage sølvblanke havørreder med løse skæl. Der er ingen fredningstid for regnbueørred.

Særfredninger

I Odense Fjord er lystfiskeri i Inderfjorden ikke tilladt fra og med 1. oktober til og med den første fredag i marts. Odense Havn er undtaget for denne fredning – så her kan altså fiskes året rundt.

Catch & release

I fredningsperioden skal alle farvede fisk sættes retur. Catch & release er også udbredt – her genudsættes fisk, selv om de er over mindstemålet. Fx vælger mange lystfiskere frivilligt at genudsætte farvede havørreder sidst på efteråret og nedfaldsfisk om foråret. Catch & release kan praktiseres af princip eller være en måde at vise mådehold på, hvis man allerede har fået en god fisk eller har, hvad man skal bruge af fisk hjemme i fryseren.

Fredningsbælter

Der er fredningsbælter omkring mange åer og bækkes udløb i hav og fjord. Her må hverken fiskes med stang eller garn, fordi havørreden skal kunne vandre frit til og fra vandløbene i forbindelse med gydningen. I de fleste tilfælde må der ikke fiskes i en afstand af 500 meter langs kysten til begge sider fra vandløbets udmunding i havet. Er åen bredere end to meter, gælder fredningen hele året. Er udmundingen mindre end to meter bred, gælder fredningsbæltet kun i perioden 16. september til 15. marts.

Som lystfisker er man altid selv forpligtet til at holde sig ajour. Det er heldigvis nemt, for på Fiskeridirektoratets hjemmeside kan du se et Danmarkskort med markering af de fleste fredningsbælter omkring åmundinger: FISKERISTYRELSEN

Din færdsel langs kysten

  • Det anbefales at parkere på de anviste parkeringspladser og ikke parkere på privat grund.
  • Som lystfisker kan du bevæge dig langs næsten alle danske kyststrækninger hele døgnet rundt.
  • Er stranden privatejet, og du ønsker at slå dig ned, skal der være mindst 50 meter til nærmeste beboede bygning.
  • Du må dog altid gerne vade på det lave vand – også ud for en privatejet strand.
  • Det er ikke tilladt at slå telt op på stranden, men du må gerne overnatte i sovepose.
  • I private skove må man færdes ad stier fra solopgang til solnedgang.
  • Hvis du vil overnatte på privatejede arealer, skal du altid først spørge ejeren om lov.
  • På arealer ejet af det offentlige må du overnatte på jorden med liggeunderlag og sovepose eller i hængekøje – og må gerne have et regnslag hen over dig, men dit ’ly’ må ikke have karakter af et telt.
  • På www.udinaturen.dk er en oversigt over primitive overnatningssteder, frie teltningsområder og lejrpladser.
  • Affald smidt i naturen er grimt og træls at kigge på. Husk derfor at tage dit affald med dig, og tag gerne noget hensmidt affald med til nærmeste skraldespand.