Facebook Youtube Instagram

Silver award til Havørred Fyn

RTEmagicC_LOWGiftGiving_48

Havørred Fyn kom på podiet den 8. november 2010 i en international konkurrence i Chicago “The International Awards for Liveable Communities” (LivCom). Havørred Fyn stillede op i en konkurrence for innovative projekter, der demonstrer bæredygtighed og miljøbevidsthed, og som har en positiv effekt på lokalsamfundet og miljøet: Environmentally Sustainable Project Awards.
Præsentationen giver en silver award.

Konkurrencen

I konkurrencen dystede projekter fra 8 lande, der havde kvalificeret sig til finalen, om evnen til at arbejde helhedsorienteret med at skabe et bæredygtigt og attraktivt samfund for områdets borgere.

Der er fokus på 6 områder i konkurrencen:

  • Forskønnelse af byrummet: Samspillet mellem natur og bebyggelse. Eksempler var faunapassagen i Munke Mose, Odense og Bogense Bybæk, Bogense.
  • Kunst, kultur og arv: Eksemplet var kystfiskeri efter havørred, samt fokus på bevarelse af kulturhistoriske elementer i forbindelse med vandløbsrestaurering.
  • Best practices på miljøområdet: Eksempler var vandløbsrestaurering og fjernelse af spærringer, udsætning af havørred og det miljørigtigt lakseri Fyns Laksefisk, Elsesminde.
  • Lokal inddragelse og indflydelse: Eksempler var Vandpleje Fyn og Grusbandens deltagelse i vandløbsrestaurering, samt deltagelse af skoleklasser ved udsætningerne.
  • Sund livsstil: Eksempler var lystfiskeri som rekreativ aktivitet, der er godt for den mentale afstressning og fisken som sund mad.
  • Strategisk planlægning: Gennemgang af, hvordan Havørred Fyns strategi omsættes til markedsføring og turismeudvikling, herunder den økonomiske effekt af indsatsen, som viser at projektet hviler i sig selv.

Havørred Fyn deltog med en projektgruppe fra Syddansk Turisme og Havørred Fyn Sekretariatet.
Generalkonsulen Jakob Andersen fra det danske konsulat i Chicago var til stede ved pris-overrækkelsen på Hilton Chicago.

Tidligere direktør for Syddansk Turisme Peter Saabye Simonsen udtaler, at “resultatet er utroligt flot og glædeligt, dels fordi Fyn får prestigefyldt, international anerkendelse for sit visionære projekt, som gavner lokale såvel som tilrejsende, dels fordi det viser, at det er muligt at skabe bæredygtig turismeudvikling, hvor miljøgenopretning går hånd i hånd med jobskabelse og lokal opbakning. Det ved vi, at især tyske lystfiskere anerkender, at de fisker på en bæredygtig bestand af fisk og uden sure miner fra lokale lystfiskere. Endelig fordi international opmærksomhed trækker flere gæster til Fyn og det syddanske område for at fiske og få nogle gode sociale oplevelser i smukke rammer”..
Yderligere informationer

Projektleder
Jan Hald Kjeldsen
E-mail: jhk@odense.dk

Fakta – hvad er LIVCOM?

LivCom har eksisteret siden 1997 og bliver støttet af UNEP (FN´s miljøprogram) og IFPRA (International Federation of  Parks and Recreation Administration). Formålet med LivCom er at fremme best practice, innovation og ledelse med henblik på at skabe et dynamisk og miljømæssigt bæredygtigt lokalsamfund, som forbedrer livskvaliteten for områdets indbyggere.