Facebook Youtube Instagram
Havørred Fyn – en del af en større helhed

Havørred Fyn – en del af en større helhed

Kysterne langs Fyn og Øerne byder på et unikt fiskeri efter havørred. Mange gode oplevelser venter den, som opsøger dem, men det gode fiskeri er ikke kommet af sig selv. Det er resultatet af mere end 25 års målrettet indsats – for havørreden, dens levevilkår og for en bedre vandkvalitet.

For 30 år siden var det ikke almindeligt at fange en havørred på Fyn. Forureningen fra byer, industri og landbrug havde praktisk taget udryddet havørreden på Fyn som i de fleste andre dele af Danmark. Men op gennem især 1980-erne blev spildevandsrensningen forbedret overalt på Fyn, og landbruget fik stoppet de ødelæggende udslip af gylle og møddingsvand til vandløbene. Resultatet er renere vandløb, end vi har set i mange år.
Selvom vandet blev renere, var der fortsat store problemer med havørredens adgang til vandløbene. I alt mere end 220 spærringer i form af mølledæmninger, engvandingsanlæg m.v. forhindrede havørredens opgang i de fynske vandløb og stoppede dermed den naturlige gydning ofte allerede få kilometer fra mundingen.

På den baggrund iværksatte Fyns Amt i 1990 Det Fynske Havørredprojekt, som skal styrke havørredbestanden gennem målrettede udsætninger og ved at forbedre forholdene i vandløbene. Målet var at skabe et enestående fiskeri langs de fynske kyster.