Facebook Youtube Instagram

Organisation og Baggrund

Fyns 10 kommuner overtog projektet Havørred Fyn 1. januar 2007 fra Fyns Amt. Borgmesterforum, hvor de fynske borgmestre mødes, er politisk ansvarlig for
Havørred Fyn. I 2020 blev Erhvervshus Fyn projektejere.

Ledelsen af projektet varetages af et Advisory Board med repræsentanter fra det lokale relaterede erhvervsliv, erhvervshus Fyn og kommunerne. Den daglige ledelse finder sted i Erhvervshus Fyn, som fik projektet overdraget i 2020. Her sidder marketingkoordinatoren, mens projektlederen er placeret i Assens kommune.

Havørred Fyn er således et samarbejdsprojekt mellem de 10 fynske kommuner. Vandløbsprojektgruppen, der består af en repræsentant fra hver af de fynske kommuner, fordeler de fælles midler, der er afsat til forbedringer af vandløbene.

Fyns Laksefisk er fast samarbejdspartner som kommunerne har kontrakt med i forbindelse med opdræt og udsætning af smolt.

logoer