Facebook Youtube Instagram

Organisation og Baggrund

Fyns 10 kommuner overtog projektet Havørred Fyn 1. januar 2007 fra Fyns Amt. Borgmesterforum, hvor de fynske borgmestre mødes, er politisk ansvarlig for
Havørred Fyn.

Ledelsen af projektet varetages af en styregruppe med en repræsentant fra hver kommune. Den daglige ledelse finder sted i Park og Natur i Odense Kommune, som fik projektet overdraget som led i strukturreformen, og som dermed er sekretariat for projektet.

Havørred Fyn er således et samarbejdsprojekt mellem de 10 fynske kommuner. Vandløbsprojektgruppen, der består af en repræsentant fra hver af de fynske kommuner, fordeler de fælles midler, der er afsat til forbedringer af vandløbene.

Fyns Laksefisk er fast samarbejdspartner som kommunerne har kontrakt med.

 

Havoerred-Fyn-Organisationsdiagram-2014 logoer