Facebook Youtube Instagram
26.02.2024

Restaurering af Nørreskov bæk på Tåsinge

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk

Tåsinge har fået et nyt ørredvandløb

Gennem tre etaper har Svendborg Sportsfiskerforening og Havørred Fyn restaureret i Nørreskov Bæk på Tåsinge. Projektet har forvandlet det lille skovvandløb fra en ørredløst drænrende til et potentielt ørredvandløb. Læs hele historien om kick-startningen af vandløbet her, og hvordan Svendborg Sportsfiskerforening har slidt og slæbt til den store guldmedalje

Den tredje og sidste fase af projektet

Lørdag den 17. februar var den længe ventede dag, hvor vi i samarbejde med Svendborg Sportsfiskerforening udlagde gydegrus og skjulesten i Nørreskov Bæk på Tåsinge. Forberedelserne til arbejdsdagen havde været i gang i noget tid, men en forsinket udskiftning af en rør-overkørsel (spærring) i efteråret og hensyn til jagtsæsonen i Nørreskoven gjorde det nødvendigt at vente til februar. Dette var ikke et problem, da vi vidste at vandløbet grundet tidligere forhold ikke har holdt en opgående bestand af havørreder, og dermed friske gydebanker. Dog inspicerede vi vandløbet på forhånd for at undgå konflikter med eksisterende gydebanker. Det var tydeligt, at Nørreskov Bæk havde brug for en 'kickstart', hvilket nu er opnået. Projektet, som er finansieret af Havørred Fyn og Svendborg Kommune, kostede omkring 50.000 kr.

Omkring 10 ton sten og grus til Nørreskov bæk

Vi mødtes i Nørreskoven kl. 08 og kørte i samlet flok ind i skoven, helt ned til vandet, for at påbegynde arbejdet nedstrøms. Svendborg Sportsfiskerforening bød på morgenmad med kaffe og rundstykker, og omkring kl. 9 begyndte vi arbejdet. Der var leveret 4 m³ gydegrus og 2 m³ skjulesten, som skulle fordeles jævnt på et stræk nedstrøms og et stræk opstrøms. Dette var lettere planlagt end gjort dog, for det våde forår havde resulteret i en våd skovbund - og hvor jorden var fast var den dækket af brombær som nærmest bandt sig fast til trillebørene. Dog havde vi i dagens anledning hyret en "motorbør" - en trillebør på larvefødder, men denne var dog kun et tillæg til de 8 andre trillebøre som kørte i pendul mellem sten og bæk. 

Resulterede blev nogle flotte gydebanker med tilhørende skjulesten, som også skaber turbulens for at holde bankerne fri for sand. Derudover blev skjulesten også placeret på mange af de mellemliggende strækninger.

Brombær, mudder og seje sportsfiskere

Især det nedstrøms stræk var der ret vådt og mudret en del steder i skoven, og vi havde derfor god hjælp af kørebrædder til trillebørene. Nogen præsterede dog alligevel at gå på røven og blive gennemblødt på bukserne. Den til dagen lejede motorbør gjorde det også godt og tog den værste brod af det fysiske arbejde - selvom den ikke var den hurtigste - kunne den transportere ca. 3 gange så meget ad gangen som en almindelig trillebør. Dog var mudder og brombær en intergeret del af skovbunden, og de frivillige fra Svendborg Sportsfiskerforening skal i den grad have kæmpe ros for at klø på, hvor mange måske havde stået af. 

Projektet blev veludført og der ligger nu friske gydebanker og skjulesten til de næste mange mange år. Vi har lavet en lille film fra dagen som kan ses her

Restaurering af Nørreskov bæk på Tåsinge

Venligst accepter statistikker, markedsføring for at se denne video.

Kickstart af Nørreskov bækken - En hurtig historietime

I første omgang ryddede foreningen, i forbindelse med World Fish Migration Day den 21. maj 2022, en rende i bækkenes tagrør, så ørrederne kunne få fri passage i den første del af vandløbet. Dette var startskuddet til yderligere indsats, da foreningen i det tidlige forår 2023 fjernede to spærringer i form af rør-overkørsler længere opstrøms. Nu er den sidste fase af projektet udført, og vandløbet er blevet kickstartet. Nu bliver det spændene og se om der er gydegravninger til næste forår.

Projektet markerer Havørred Fyns første egentlige foreningsprojekt, hvor Havørred Fyn, i samarbejde med Svendborg Kommune, har stået for ansøgning, finansiering og myndighedsbehandling. Det har dog været Svendborg Sportsfiskerforening, der har udgjort projektets praktiske muskler - og de har i og for sig "adopteret" bækken.

Har din forening ligeledes mod på at prøve kræfter med vandløbsrestaurering, og vil du gøre noget godt for dit lokale vandløb, så sendt en mail til skn@destinationfyn.dk, så hjælper vi dig på rette vej!

Christian Thomsen