Facebook Youtube Instagram
20.02.2023

Svendborg Sportsfiskerforening fjerner vandløbsspærringer i Nørreskov på Tåsinge

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk

Frivillighedsprojekt: Sportsfiskere fra Svendborg udnyttede varmen i den frostfrie februar og brugte weekenden til at fritlægge vandløb i Nørreskov Bæk ved Valdemar slot på Tåsinge.

I den forgangne weekend var håndskovle og overarme på overarbejde i Nørreskoven syd for Valdemar Slot. I den lille og fine Nørreskov bæk, frigravede og fjernede medlemmer af Svendborg Sportsfiskerforening 2 røroverkørsler, og fik på den måde elimineret 2 spærringer. Vandløbet er nu reetableret i et nyt og åbent trace.

Formålet med projektet var naturligvis at skabe fuld passage for vandløbets smådyr og alle vandrende fiskearter i den lille bæk. Ikke mindst for Lunkebugtens ørreder, som inden længe har fri mulighed for at vandre fra ende til anden i det smukke vandløb.

 

Det var godt vi ikke kun var ”kontormus” afsted
Om lørdagens arbejde fortæller en af de aktive vandplejere i Svendborg Sportsfiskerforening, Jakob Humaidan, at der blev gået til stålet under arbejdet, og det var godt det ikke kun var ”kontormus” som ham selv der var afsted!

“Vi var 7 medlemmer fra Svendborg Sportsfiskerforening afsted, og der var brug for alle mand til det manuelle arbejde med fjernelse af rør og åbning af vandløbet. Vi startede med betonrøret omtrent 100 m opstrøms skovvejen. Dette gik ganske raskt og godt, og vi kunne hive rørene op i hele stykker med tovværk.
Dernæst gik vi til rørlægningen med plastrør lidt længere opstrøms, og her var der en del mere gravearbejde. Men efter et stykke tid, og en god graveindsats, havde vi opgravet og fjernet størstedelen af rørene og etableret et åbent tracé til vandløbet. Enkelte rørelementer lå så dybt i brinken, at vi måtte kappe dem så korte som muligt og afblænde dem – vandløbet vil således ikke finde den vej i fremtiden, men løbe i det åbne tracé” 
fortæller Jakob Humaidan.


Der er allerede etableret fri passage ved udløbet

Svendborg Sportsfiskerforening har allerede sikret passage på det yderste stræk fra havet og omkring 20 meter opstrøms. Her var strækningen bevokset med en tæt vækst, primært af tagrør, som ikke var passabel for havørreder. I forbindelse med World Fish Migration Day den 21. maj 2022 ryddede foreningen en rende i tagrørene, så ørrederne også fik fri adgang her.

 

Gydegruset leveres til sommer
Efter weekendens veludførte job mangler der nu kun en lidt mere omfattende spærring ved en vejoverkørsel inden vandløbet er fuldt passabelt. Denne spærring fjernes af en lokal entreprenør, og når det er overstået, udlægger Svendborg Sportsfiskerforening gydegrus og skjulesten på udvalgte strækninger. Dette arbejde udføres i sommeren/efteråret 2023

“Og det glæder vi os rigtig meget til! faktisk kan vi næsten ikke vente med at komme igang”  lyder det fra Jakob Humaidan

Et havørred Fyn – frivillighedsprojekt
Projektet er Havørred Fyns første egentlige foreningsprojekt, hvor Havørred Fyn sammen med Svendborg Kommune har taget sig af ansøgning, finansiering og myndighedsbehandling. Det er derimod Svendborg Sportsfiskerforening der sammen med en lokal entreprenør selvstændigt tager sig af alt det praktiske.

Har din forening ligeledes mod på at prøve kræfter med vandløbsrestaurering, og vil du gøre noget godt for dit lokale vandløb, så sendt en mail til skn@destinationfyn.dk, så hjælper vi dig på rette vej!

Christian Thomsen