Facebook Youtube Instagram
25.01.2023

Nyt landsdækkende smoltvagt-projekt skal forbedre lystfiskeriet

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk
Photo: Anja Khöler - Capture it

(Coverfoto: Anja Khöler – Capture it, Skarv spiser ørred. Alle rettigheder forbeholdes – Havørred Fyn)

Hvert år udsættes der ca. 1,6 millioner ørredsmolt i mundingerne af de danske vandløb. Desværre ender alt for mange af de sårbare, små ørreder i maven på en skarv. Derfor lancerer Danmarks Sportsfiskerforbund i samarbejde med Havørred Fyn og en række andre lystfiskerorganisationer nu et landsdækkende vagtprogram, hvor frivillige kan melde sig til at skræmme skarver og andre smolt-spisende fugle væk, når ørrederne bliver sat ud.

Ca. 15 centimeter lange. Så store er de 1,6 millioner smolt, der hvert år udsættes i mundingerne i de danske vandløb. Det gør dem til en lækker snack for skarver og andre fugle, som tidligere har vist sig at være klar, når der i april bliver sat ørreder ud.

Derfor lancerer Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Lystfiskeri, Lystfisker Danmark, Dansk Laksefond, Fyns Laksefisk og Havørred Fyn nu det landsdækkende projekt Smoltvagt. Formålet er, at mange flere af de små ørreder overlever, vokser sig store og dermed er med til at gøre lystfiskeriet på kysterne og i åerne bedre.

Smolten der er klar til udsætning


 

Freya vogter vandløbet på Langeland 2022 – Daniel R. Stæhr

Projektet er inspireret af Havørred Fyn, der i 2022 med stor succes motiverede flere hundrede lystfiskere til frivilligt at bortskræmme skarver. Her var konklusionen, at smoltvagterne reducerede antallet af skarver, fiskehejrer og måger på de nedre dele af vandløbene, og derfor sandsynligvis var med til at begrænse antallet af smolt, der blev ædt i de første kritiske dage efter udsætning.

Som en central del af smoltvagt-projektet vil der blive udviklet en app, hvor udsætningsforeningerne kan udbyde smoltvagter og frivillige lystfiskere kan booke sig ind, når det passer dem.

For Fyn og øernes vedkommende vil Havørred Fyn fortsat planlægge og koordinere De Dynske Smoltvagters arbejde, i samarbejde med Fyns Laksefisk gennem den nye fælle bookingportal.

 

 

20 lystfiskerforeninger og -sammenslutninger fra hele landet har allerede tilmeldt sig det virtuelle introduktionsmøde om projektet d. 30. januar kl. 19.00. Vil din forening være med, skal tilmelding ske til biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Kaare Manniche Ebert på kme@sportsfiskerforbundet.dk hurtigst muligt.

Du kan læse meget mere om projekt Smoltvagt på www.sportsfiskeren.dk i løbet af vinteren og foråret, hvor der blandt andet vil være nyt om app’en, tilmelding til vagter, m.m. Du kan også læse mere om de tidligere års smoltvagter her.


Om projekt Smoltvagt

Fiskemester Linda b. udsætter smolt ved vandløb

Projekt Smoltvagt har til formål at motivere lystfiskere over hele landet til at bortskræmme skarver og andre fiskespisende fugle, når der udsættes ørredsmolt i udmundingerne af de danske vandløb i april. Målet er at flere ørredsmolt overlever ved udsætningen.

Der bliver årligt udsat ca. 1,6 millioner ørredsmolt, hvoraf 1,2 millioner er i regi af Fisketegnsmidlerne, 400.000 i regi af Havørred Fyn – og i år også 100.000 i regi af Dansk Lystfiskeri.

 

Projektpartnerne forventer at samle ca. 1.000 frivillige smoltvagter.


Faktaboks – Skarven er en udfordring

Skarven skal hver dag indtage ca. 500 gram fisk for at overleve. Gennem de seneste par årtier har den i stigende grad søgt føde i ferske vande.

Photo: DTU AQUA. Skarv tørrer vinger i solen

Flere foreninger oplever, at skarverne er massivt til stede i forbindelse med udsætninger af ørredsmolt.

Der er ikke lavet konkrete undersøgelser om prædation på ørredsmolt, men flere undersøgelser fra blandt andet Skjern Å har vist, at over 50% af alle laksesmolt bliver ædt af skarv.

 

 

Har du spørgsmål? Så kontakt:

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

tlf.:  40 97 14 92

 

Eller Christian Thomsen, Havørred Fyn ang. smoltvagter på Fyn og øerne. 

 

 

Christian Thomsen