Facebook Youtube Instagram

Efterår

Månederne september, oktober og november er fremragende fiskemåneder langs de fynske kyster. Der fiskes nu efter to typer af havørreder. Dels den blanke fisk, der konstant er på føde-jagt langs kysterne. De blanke havørreder er generelt mindre fisk omkring mindstemålet og op til 50 cm. Dels efterårets større havørreder, der for de flestes vedkommende har startet deres træk mod vinterens gydepladser. I løbet af efteråret taber de langsomt deres blanke kulør og anlægger den typiske brune gydedragt. Fangsten af en farvet havørred i saltvand er helt normalt i efterårsmånederne. Nogle lystfiskere genudsætter de farvede havørreder, andre hjemtager dem som de glimrende spisefisk, de er. Valget er op til den enkelte frem til den 15. november, hvor alle farvede havørreder skal genudsættes.

I efterårsperioden er der gode fangstchancer hele dagen igennem, men specielt i september, hvor vandet endnu er ganske varmt, kan morgen og aftenfiskeriet være at foretrække. Efterårsfisken vandrer meget. Det betyder, at kystpladser, der den ene dag virker livløse, næste dag kan være levende af havørreder. Pynter, rev og odder, der strækker sig ud fra kysten, er sikre pladser, der holder på de trækkende fisk. Dybe badekar tæt under land er også særdeles givtige.

Havørrederne er på denne årstid ikke så sociale. De har tendens til at sprede sig enkeltvis eller i par langs kystens standpladser.

Spinnefiskerens efterårsagn

Efteråret er tiden for det lette spinnegrej. Tynde liner (nylon 0,20 – 0,25 mm eller fletline 0,10 – 0,17 mm), lette stænger og korte præcise kast til havørredens standpladser. Små agn er sagen. Dvs. blink på 8 – 12 gram. Woblere i samme vægtklasse samt små spinnere, der er meget effektive. En lille ophængerflue foran agnet er altid en god ide. Mørke dæmpede farver er gode, men vær ikke bange for at eksperimentere med fluo farver i ny og næ.

Fluefiskerens efterårsfavoritter

Om efteråret kommer fluefiskeriet for alvor til sin ret. Fisken befinder sig meget tæt på kysten og kan generelt let nås med fluegrej. Brug hovedsageligt mindre diskrete fluer, men hav altid en stor farvestrålende flue at eksperimentere med.

6 sikre efterårstips:

  1. Fisk med god bevægelse. Havørrederne trækker ofte om natten og står på bestemte steder/områder i løbet af dagen. Det gælder om at finde disse områder.
  2. Husk, eller noter ned, hvor du har set eller fanget havørreder. Efter nattens træk vil de samme pladser holde nye fisk dagen derpå.
  3. Vær opmærksom på overfladen. Efterårshavørreder er meget villige til at vise sig i form af spring eller rul i overfladen.
  4. Fisk med stor fantasi og variation over spottede fisk. Efterårsørreden kan være svær at lokke. Du skal tit kræse for den i form af forskellige agnvalg og affiskningsmetoder.
  5. Er en set fisk helt umulig, så giv den en god lang pause for så at vende tilbage til den senere på dagen.
  6. Er efterårsvejret præget af høj sol og ingen vind, så kan dagfiskeriet være særdeles svært. Prøv da i stedet natfiskeri efter samme recept som sommerfiskeriet.

Gode fynske efterårspladser

Numrene refererer til pladsens nr. i bogen: “117 Fine Fynske Fiskepladser”.

1 – Enebærodde:
Er vinden i vest eller sydvest, så er den fynske nordkyst et godt valg. Her er altid fisk i de dybe badekar nær land. Fisk gerne med let grej, da lange kast sjældent er nødvendige her.

11 – Gabet:
Odense Å og andre fine havørredåer, der udmunder i Odense Fjord, lokker mange havørreder til. Derfor er indløbet til Odense Fjord ved Midskov en farlig plads.

29 – 33
Den fynske sydøstkyst:
De mange åer lokker store fisk ind under land. Langs disse stræk skal man ofte vadefiske på 1. eller 2. revle. Vær opmærksom på fredningsbælterne i området.

73, 79 – 81
De sydfynske småøer:
Avernakø, Lyø og Bjørnø er herlige bekendtskaber om efteråret. Her kan altid findes havørreder og læ for vinden.

96 – Torø:
En meget sikker efterårsplads. Her finder man mange – men hovedsageligt mindre havørreder.

116 – Æbelø:
Efter manges mening findes Fyns smukkeste kystpladser rundt om Æbelø. Efterårs-
fiskeriet er suverænt øen rundt, men vær opmærksom på, at en gåtur til Æbelø er en hård omgang, der kræver en god kondi.