Facebook Youtube Instagram
Nyheder / Giv ørrederne en hånd sammen med Grusbanden
30.04.2015

Giv ørrederne en hånd sammen med Grusbanden


Konkrete indsatser med konkrete resultater. Husk på din næste kyst-tur at sende en anerkendende tanke til din frivillige lystfisker-makker, som hjælper de fynske havørreder.

Konkrete indsatser med konkrete resultater. Husk på din næste kyst-tur at sende en anerkendende tanke til din frivillige lystfisker-makker, som hjælper de fynske havørreder.

Havørred Fyn og Vandpleje Fyn er et gammelt makkerpar. Til trods for, at Havørred Fyn i gennemsnit har udført et restaureringsprojekt hvert eneste måned (siden 1990!) i vandløbene på Fyn, Langeland og Ærø, er opgaven med udførelsen af ørred-projekterne stadig stor. Lokal viden og indsatser skal koordineres og ikke mindst udføres med omhu. Her er frivillige lystfisker-ildsjæle et fuldstændig uundværligt element.

Grusbanden hjælper med at udføre de vandplejeprojekter, som Vandpleje Fyn i samarbejde med de Havørred Fyn (de 10 fynske kommuner) og sportsfiskerforeninger udpeger i de fynske vandløb.

grus_banden2Grusbandens arbejde er oftest fysisk arbejde ved vandplejeprojekter, som eks. udlægning af gydegrus og skjulesten, frigravning af rørlagte vandløbsstrækninger, genslyngning, fjernelse af opstemninger og spærringer, som hindrer fiskenes frie vandring op- og nedstrøms i vandløbene. De fleste opgaver er udlægning og afretning af gydegrus, derfor navnet ”Grusbanden”. Arbejdet er derfor en væsentlig hjælp til, at havørreden kan vandre op at gyde (og ned igen), at der er passende gydeforhold i vandløbene, og at smoltene efterfølgende også kan vandre frit ned igennem vandsystemet.

Grusbanden er et frivilligt korps af vandløbsentusiaster, der bidrager til, at livsbetingelserne for de lokale fiskestammer i de fynske vandløb bliver så optimale som muligt. Resultater er bl.a., at det gavner vores allesammens kystfiskeri her på øerne. Hvor meget arbejde man ønsker at påtage sig er fuldkomment op til en selv.

Vi håber at tilmeldingen bliver så stor, at det bliver nogle få dage om året, vi vil få brug for din hjælp. Når man har meldt dig til gruppen, vil man modtage invitationer til at deltage i fremtidige vandplejeprojekter.

Tilmelding sker hos Vandpleje Fyn på grusbanden@vandplejefyn.dk

Vi ses derude!