Facebook Youtube Instagram
Havørred Fyn / Forbedring af vandløb

Forbedring af vandløb

Samarbejdsaftalen om forbedring af vandløb på Fyn under Havørred Fyn projektet har til formål at genskabe naturlige bestande af ørreder i fynske vande.

Kommunerne betaler til en fælles fond. Herfra bliver pengene fordelt til vandløbsprojekter uafhængigt af Fyns kommunegrænser.

Se kort over de fynske vandløb

Stadig flere havørreder søger op i de fynske vandløb for at gyde,
ørredbestanden er større i vandløbene, end den var for bare 15 år
siden, og der er blevet fanget flere og større havørreder langs kysterne
i løbet af de senere år.

miljoe_work-in-progress

Havørredens fremgang er ikke kommet af sig selv

Siden 1990 har Havørred Fyn arbejdet målrettet med at forbedre havørredbestanden på øen gennem store udsætninger og forbedring af opgangsmulighederne.
Resultaterne viser, at den langvarige indsats nytter. Mere end
500 kilometer vandløb er siden 1990 åbnet for havørredens gydevandring,
og 25 fynske vandløb huser i dag en havørredbestand.
Samtidig har projektet udviklet mulighederne og kendskabet til kystfiskeriet
og været med til at tiltrække endnu flere aktive havørredfiskere
– alt sammen under overskriften “Havørred Fyn”.

Tilsammen er det baggrunden for det gode havørred-fiskeri, vi i dag
oplever på kysten. Men der er fortsat meget at gøre. En række af
vandløbene er fortsat delvist spærrede for havørredopgang. Her skal
der bygges fiskepassager op til de gode gydepladser øverst i vandløbssystemerne.
Mange steder er gydegrus fjernet som led i vandløbsvedligeholdelsen,
og nyt gydegrus skal lægges ud. Også mange vandløbsstrækninger
er udrettet til snorlige kanaler og har behov for en
restaurering hen mod et mere naturligt forløb.

Det arbejde fortsætter vi med i de næste år. Målet er, at chancerne
for fangst kun afhænger af din dygtighed og fiskelykke. Det er vores
ambition, at Fyn og øerne vil huse store bestande af havørreder, som
gyder og vokser op i de fynske vandløb og langs kysterne. Det skaber
grundlaget for Fyn som Europas førende destination for kystfiskeri
efter havørred.

miljoe_gydebanke

Vandløbsprojektgruppen: Ansøgninger og udbetalinger

For at kunne søge om midler til at forbedre vandløbene, skal I bruge dette ansøgningsskema.

Dette skal I være opmærksomme på, før I ansøger om støtte:

 • I skal sende ansøgningsskemaet med projektbeskrivelse og billeder til  sekretariatet.
 • I skal huske at sikre jer lodsejers accept af projektet.
 • Havørred Fyn støtter med op til 80% og der er derfor som udgangspunkt en egenbetaling på 20 %
 • I kan godt søge om midler til projekter, der allereder er gennemført – blot skal I sende ansøgningen afsted i samme år, som projekter er gennemført.
 • Vandløbs-projektgruppen behandler ansøgningerne, hvorefter sekretariatet sender tilsagnsbreve ud til de kommuner, der har fået positiv respons på deres ansøgning.
 • Det er kun de fynske kommuner, der kan søge om midler til vandløbsprojekter.

Hvornår kan vi søge?

Der er to ansøgningsrunder om året:

 • 1. april, 202X
 • 1. oktober, 202X

Udbetalingsskema

For at få udbetalt midler til projekterne, skal I bruge dette udbetalingsskema.

Hvilke vilkår skal være opfyldt, før pengene bliver udbetalt?

 • Hvis projektet får tilskud fra anden side, bliver tilsagnet reduceret tilsvarende.
 • Projektet skal være i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser.
 • I sender det udfyldte udbetalingsskema til sekretariatet. Skemaet skal have en påtegning fra kommunens økonomiske afdeling, om at de anførte udgifter er brugt på projektet.
 • Hvis projektets økonomi er over 300.000 kroner skal der revisorpåtegning på udbetalingsskemaet.