Facebook Youtube Instagram
Kort / street fishing midt i odense

street fishing midt i odense

Havnen midt i Odense er værd at prøve, hvis man har kort fisketid eller ønsker læ for vind og vejr.  Da havnen er fritaget for Odense Inderfjord-fredningen, kan her dyr-kes ’street fishing’ året rundt. En let spinnestang, et teleskop-net og en håndfuld blink er alt, der kræves. Derimod fungerer fluefiskeri ikke, da man står højt hævet over vandet. Men glem ikke bombardaflåd og fluer og et glideflåd og enkelt-kroge til medefiskeri med orm eller tobis. Havørreden kan fiskes året rundt, men vinter og efterår er bedst. I den kolde tid tiltrækkes stimer af ’grøn-lændere’ af det ferske vand fra Stavis Åen, som udmunder et par kilometer fra inderhavnen i kanalen, der for-binder havnen med fjorden. I marts dukker sildene op. Fiske-riet med sildeforfang med små glim-tende kroge har sin egen charme. Sild smager jo godt – det mener havørreden også, og hvert år landes der nogle rigtigt flotte ’sildeædere’ i stimerne af sild. I sommermånederne er havørre-derne især aktive morgen og aften. De kan være svære, men prøv med bombardaflåd og små fluer – eller en regnorm! Fra august begynder gydetrækket af fisk mod Stavis Åen. Tit springer efterårsfiskene, eller man ser hav-ørreder af anseelig størrelse cruise rundt i havnen flere dage i træk, inden de forsvinder op i åen. Den rette medicin kan være en lille flue fisket med bombarda. Men de farvede havørreder kan også miste besindelsen ved synet af et vimsende blink i krasse farver. Eller prøv at sende en synkende Rapala-wobler ud, og spin den forførende forbi fiskene. Inderst i havnen ligger to halvøer med gamle industriområder, som
er under forvandling til en levende kultur- og oplevelsesby. Den vestlig-ste af de to kaldes for ”Byens Ø”. Den kommer man til ad Finlandkaj. Kør ud for enden til Ruslandkaj, hvorfra der kan fiskes hele ’øen’ rundt – og glem ikke kanalen, der skiller Øen fra ’fastlandet’. Den anden halvø har ikke noget navn, men man kommer dertil ad Tværkajen eller Gamle Havnekaj. Kør enten helt ud til Skotlandkaj, eller prøv i kanalerne, som deler halvøen i to. Også multerne byder sig til i hav-nen. De er i høj grad godtvejrsfisk, og jo bedre sommervejret er, jo mere aktive bliver de i jagten på algeguf, som de skraber af sten og molekan-ter. Et lille flåd og en stærk karpekrog agnet med brød er den sikreste måde til at overliste multen.Østsiden af havnen kan fiskes hele vejen langs Østre Kaj. På havnens vestside, langs Tysklandkaj, kan det være lidt mere svært at komme til. Men fortsætter man til Kanalvej, løber der her en lystbådebro af træ parallelt med kajen et par hundrede meter. I den kolde tid kan her være et forrygende fiskeri efter ’grønlæn-dere’. De lokkes til af ferskvand fra et drænudløb. Det kan godt lade sig gøre at fiske fra land, men det er lettere at komme til fra vandsiden – flere fisker med succes fra kajak og flydering her. Længere ude ad Kanalvej på hjør-net ud for Restaurant Næsbyhoved Skov trækker havørrederne tæt forbi land og kan fiskes, hvor der er huller mellem sivene. Jo, havnen rummer masser af muligheder og chancer for både hav-ørred, multe, torsk, sild, makrel og hornfisk.  I sensommeren kan hele fami-lien dyrke bundsnørefiskeri efter skrubber, men husk redningsvest til børnene, da der de fleste steder ikke er rækværk langs havnen. Et langt teleskopnet kan betyde forskellen på, om man får fisken med hjem eller ej, da det ikke alle steder er nemt at komme ned til vandspej-let, når havørreden skal landes. Net-tet bør ikke være for lille: Der fanges forbavsende mange store havørreder i havnen. Rekorden er 8 kilo, og der er taget laks i samme kaliber!