Facebook Youtube Instagram
Kort / Særlige fiskeregler i Odense Inderfjord

Særlige fiskeregler i Odense Inderfjord

Odense Fjord er en sand magnet for mange af de tu-sinder af havørreder, som hvert år skal op i de fynske åer for at gyde, og som vandrer ud i havet igen, når bryllupsrejsen er ovre.  Tidligere var det helt lovligt for erhvervs- og bi-erhvervsfiskere at opsætte kilometervis af garn i fjor-den, hvilket gjorde det til et rent forhindringsløb for havørreden at vandre til og fra åerne.  Dette er fortid nu. Et nyt regelsæt, Odense Fjord-fredningen – fra 2014 har givet havørreden en særlig status i Odense Fjord. Det betyder, at den indre del af Odense Fjord, Inderfjorden, skal være fuldstændig fri for garn 5½ måned af året: Fra 1. december til 15. maj. I den resterende tid må der kun fiskes med ruser og særlige skrubbegarn, som er designet til primært at fange fladfisk. For lystfiskere gælder, at fiskeri i Inderfjorden ikke er tilladt fra 1. oktober til og med 1. fredag i marts. Yderligere gælder i hele Odense Fjord, at mindste-målet for havørred er 45 centimeter. Det vil sige 5 centimeter længere end de 40 centimeter, som ellers gælder langs de danske kyster. Alt sammen betyder det, at flere havørreder over-lever og kan vokse sig store, hvilket både bidrager til robuste havørredstammer og et fornemt havørred-fiskeri i og uden for fjorden.