Facebook Youtube Instagram
23.11.2023

Elfiskeriet uge 46

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk

Ugens beretning fra elfiskeriet - uge 46

Masser af nedbør, oversvømmelser ved mange vandløb, og aflysninger af elfisketure, det er fællesnævneren for denne uges beretninger.

Ugen midt i november måned er ugen hvor ørredernes fredningstid begynder, og det er samtidig den uge hvor vi traditionelt slår det helt store slag. Det er normalvis her vi møder flest modne fisk i vandløbene og det er nu fiskene er ”lige til at plukke”. Jo længere vi kommer hen i november, jo flere udlegede fisk møder vi - og jo flere gydebanker skal vi springe over, gå udenom, og tage stort hensyn til! Vi har i mange år satset meget på denne midterste uge i november. Ganske enkelt fordi det er her det giver mest mening at slå til. I år ville regnen, og den store afstrømning det dog anderledes. Frem for masser af ture, så bød ugen på bunker af aflysninger, og der blev kun udført 4 ud af 10 planlagte ture. Det var kun de mest hårdhudede og mest stædige elfiskehold som trodsede elementernes rasen og kom af sted. Underligt nok – kan man sige – så blev de gennemførte ture blandt andet gået i Vejstrup å og i Brende å hvor man generelt har et stort fald, og som følge deraf en voldsom afstrømningshastighed - Det giver lidt stof til eftertanke!

Tirsdag d. 14/11. Vejrup å – Fyns Laksefisk.

Af Karsten Bangsgaard

Dagens elfiskeri foregik, noget atypisk for denne elfiskesæson, den første time i solskin og blå himmel. Regnen kom dog til sidst, så alt blev ’normalt’ igen. Vejrup å var fyldt rigtig godt op med vand, så vi havde et håb om, at der nu var trukket flere fisk op i åen. Men da vi efter et par timer havde givet det sidste ’stød’ i vandet var status, at vi kun havde set knap 30 fisk, heriblandt en kornfed regnbue.

 

Der blev hjemtaget 13 ørreder til klækkeriet – den største på 64 cm.

 

Onsdag d. 15/11. vejstrup å – Fyns Laksefisk, Svendborg Kommune & 7 klasse fra Skårup skole

 Af Linda Bollerup

Vi ramte den lige i r…. 😃  Masser af vand. Masser af fisk. Masser af glade mennesker der så fisk og hjalp til. Masser af sol og flotte efterårsfarver.
Vejstrup å er en å, der er meget afhængig af tilstrækkelig nedbør, for at fiskene kan komme op og gyde. Vandløbet løber super smukt og uberørt ind igennem skoven og på den rigtige dag, kan der være rigtig mange fisk. Den dag ramte vi. Vi var så heldige, at vi havde masser af godt selskab, som fik natur- og fiskeoplevelser for alle pengene. Vi mødtes med en 7. klasse fra Skårup skole + vandløbsfolk fra Svendborg kommune.

De gode folk fra Svendborg kommune var på skift med i åen og hjalp med elektrofiskeriet. Eleverne stod på bredden og råbte og sang i begejstring over at se de mange fine fisk. De fik lært at kende forskel på han og hunfisk. De fik også vist de små yngel, der heldigvis også er i åen. Efter vi havde sagt farvel til 9. klassen og vandløbsfolkene, så kom der en 1. klasse fra den lokale skole. Både lærere og elever var vældig fiskeinteresserede og alle kom op på bilen for at kigge ned i karet til fiskene. Det er altid en fornøjelse at fortælle om vores arbejde til interesserede tilhørere😊

Vi hjemtog i alt 46 fisk og rigtig mange fik lov til at fortsætte deres færd i åen.

Lørdag d. 18/11. Kraglund Møllebæk - Morud Lystfiskerforening

-Af Rune Kaltoft / Morud lystfiskerforening

Vel mødt igen og tidlig op. Et hold af Tordenskjolds soldater fra Morud Lystfiskerforening; Brdr. K, Thomas Brooksby, Tom og undertegnede startede tidligt kl 07.00 hvor Elfiske grejet blev pakket på traileren og kursen blev sat mod Nordfyns flade marker hvor dagens El-fiskeri skulle starte i Kragelund møllebæk.

Vi havde valgt at fiske på trækket fra udløbet bag Mågeøerne og Æbleø og op til Gyldenstenvej.

Dette stræk af åen er mere en nedgravet kanal og ligger inde bag diget til en nyligt genoprettet kystlagune som tidligere var et inddæmmet areal som blev anvendt til græsning og høslæt. Aage V. Jensen Naturfond erhvervede i 2011 det inddæmmede areal og efter fjernelse af digerne i 2014 mod Kattegat er genskabt et 214 ha stor kystlagune.

 

Fyns Laksefisk har også station ved Kragelund møllebæk hvor der udsættes smolt.

Vi starter El-fiskeriet ca. 1 km inde i kanalen fra udløbet, og vi når kun 25 m hen før den første havørred fanges i elektroden, en fin hunfisk som kommer med i baljen. Vi forsætter og el-fiskeriet besværligøres af den bløde bund i kanalen som er mudret og sandet og vi synker 15 – 20 cm ned i bunden mens vi går opstrøms. Kanalen er hårdt vedligeholdt og vandstanden er ikke særligt høj til trods for de seneste ugers massive regnvejr.

 

Vi fortsætter og halvvejs op mod gyldensteenvej bliver bunden mindre blød og fremkommeligheden bliver nemmere. Efter et stykke tid bemærker vi at vi fanger en del mindre havørreder og først da Thomas tager en af fiskene op og studere denne nærmere, bemærker han at disse mindre fisk er fedtfinne klippede altså fisk fra dette års udsætning. Da vi når Gyldensteen vej og slutter Elfiskeriet, har vi fanget ca. 15 stk. mindre Havørreder som er fedtfinne klippet, alle disse fisk blev selvfølgelig nænsomt genudsat. I karet med gydemodne fisk har vi medtaget 4 fisk til Elsesminde.

Lørdag d. 18/11. Lunde å - Morud Lystfiskerforening

-Af Rune Kaltoft / Morud lystfiskerforening

(En forlængelse af forrige beretning) - På vej videre til Lunde åen diskuteres lystigt hvorvidt disse mindre havørreder fra dette års udsætninger allerede er kønsmodne? eller de bare var blevet i åen? Mågeøerne tæt på udløbet til Kragelund møllebæk huser hvert år også en lille skarv koloni så et ophold i åen har nok helle ikke været uden omkostninger for små fisk?  og er føde grundlaget stort nok i Åen? i forhold til føde grundlaget på den åbne kyst ?

Vi ankommer til Lunde åen, og trækket i åen vi skal el-fiske, er et træk som stadig har et mere naturligt løb og er mere klassik gydevand, med hård bund med små sten og naturlig gydegrus efterladt fra seneste istid. Hovedparten af Lunde åen er desværre også hårdt vedligeholdt.

Flere steder er brinkerne sikret med beton og lange trækninger ved udløbet rettet ud og opstrøms er der flere kortere strækninger rørlagte, hvilket gør de fysiske forhold ringe til ørred, men naturens veje er uransagelige og på dette stræk har vi gennem el fiskeri de sidste 3 år fundet en fin opgang af fine store havørreder.

Vandføringen i Lunde åen er mere voldsom og vandet er farvet og bærer tydeligt præg af at afvandingen til åen stadig i gang. Vi starter El fiskeriet og Lunde å skuffer heller ikke og flere flotte fisk fisk går i elektroden og bl.a flere flotte hanner, vi fanger også et par grove hunner som er udlejet og derfor genudsættes.

Flere steder under elfiskeriet må vi op af åen da vandpresset bliver for stort, vi får kun fisket på 1/3 del af det stræk hvor vi har tilladelse. Kort inden vi stopper fiskeriet fanger fantastisk flot Bækørred hun, et meget sjældent syn i fynske åer. Den genudsættes nænsom, en fisk med meget flotte aftegninger og fine røde prikker i rækker ned langs sidelinjen.

Dagen slutter og fra Lundeåen har vi 6 fisk med ind til elseminde og ca. 10 fisk som blev genudsat.

Knæk og bræk -  Rune Kaltoft / Morud lystfiskerforening

Søndag d. 19/11. Brænde å – Vends Sportsfiskerforening.

 Af Søren Knabe:

Pga. regn og stor afstrømning på den øvre del af Brende å, havde vi udskudt vores tur fra sidste søndag til i dag. Set i bakspejlet var det nok en fejl! For hvor der var knald på i sidste uge, så var der endnu mere knald på i dag.

At vi så ovenikøbet fik 20 mm. regn mere natten til i dag gjorde jo ikke sagen bedre - men nu havde vi jo aftalt at forsøge os. Og som vi siger ”så kan man ikke aflyse en elfisketur hjemme fra sofaen”!

Vel ankommet ved åen blev jeg mødt af lidt skeptiske ansigter, og for at være ærlig, så så det ikke særlig muligt ud. Lennart – vores største, og mest frygtløse mand – hoppede i wadebukserne, og gik forsigtigt i vandet – og jo. Han kunne bunde, dejligt!

 

Vel var der meget vand, og vel var vandet højt og brunt, men det værste var faktisk afstrømningshastigheden. Vi blev enige om at give den et skud, og så måtte vi trække os hvis det alligevel blev for meget. Og så besluttede vi selvfølgelig at springe de dybeste stræk over.

Vi fik rigget udstyret til, og fik slået maskineriet i gang. Det gik lidt usikkert i starten. Man skulle lige vænne sig til det voldsomme vandtryk, men efter lidt tid så gik det faktisk meget godt. Frygten inden turen var faktisk ubegrundet. Og jo. Det regnede hele formiddagen, og det var tungt, hårdt, svært, og mange steder kunne vi ikke kæmpe os igennem pga. strømpresset.

Andre steder var det svært fordi vandet stod faretruende højt mod waders kanten, men overordnet set. Så gik det skidegodt – og det var egentlig ret fedt at være ude. Undervejs talte vi flere gange om, at det var godt vi kom afsted!

Rent fiskemæssigt, så var det også ret svært. Vi skulle lige finde rytmen, og finde ud af hvordan fiskene reagerede på strømmen ved høj vandstand. Vi mistede en del fisk fordi de lamslåede ganske enkelt bare drev ud af strømfeltet, og når de så var fri af det elektriske felt, så tog fanden jo ved dem!Overordnet var turen en kæmpe succes, og vi var glade for vi gav den et skud. Vi fik op mod 20 fisk med ind til lakseriet, og alle hunnerne var på det nærmeste strygeklar.


 

Status fra Fyns Laksefisk

Af Karsten Bangsgaard

STATUS fra Fyns Laksefisk – af Karsten Bangsgaard:

Mandag blev alle indkomne hunfisk tjekket og knap 40 af dem kunne stryges. Det gav 6,9 liter æg, så vi nu er på ca. 20 liter.

 

Der er pr. dags dato strøget ca. 20 liter æg.

 

Christian Thomsen