Facebook Youtube Instagram
07.11.2023

Elfiskeriet uge 44

Ugens beretning fra elfiskeriet - uge 44

Hvor uge 43 var en blød opstartsuge med 3 ture, så kom elfiskeriet tilbage i de vante omdrejninger i sidste uge.  I den forgangne uge blev der skruet op for tempo og ture, og onsdag var den eneste dag der ikke var folk i vandet. Uge 44 blev også ugen hvor de første meldinger om udlegede fisk - og store gydebanker - begyndte at tikke ind.

Det virker som fiskene har fart på i år. Vandstanden er god og i mange vandsystemer står fiskene allerede ret højt. Spørg bare folkene fra Morud som havde satset på at slå elektroderne ned i årets første store træk af ørreder. Desværre ser det dog ud som om man kom noget for sent!
I Storå fik folkene fra Vends en ide om hvor hurtigt gydemodne fisk kan etablere store gydebanker, og så kan du læse lidt om Vandpleje Fyn, og Fyns Laksefisks ture, som alle gik til div. tilløb til Odense Fjord.
God fornøjelse med beretningerne!

Tirsdag d. 31/10. Vejrup å – Fyns Laksefisk. Af Linda Bollerup

Der var meget vand i åen, men vi kunne (næsten) bunde alle steder.

Vi havde forventet at finde en del fisk på det ydre stykke, men der var meget langt imellem fiskene. Så tidligt på sæsonen, så står de ofte stadigvæk langt nede i vandløbet/systemet. Da vi ikke fandt dem her, så håbede vi at finde dem længere oppe i åen. Men vi fandt generelt ikke mange fisk. Vi fandt dog heller ikke udlegede eller brugte gydebanker, så måske de bare ikke er dukket op endnu. Vi håber, at vi finder dem næste gang, vi skal i Vejrup å og elfiske.

Vi tog 7 hunner og 10 hanner med hjem.

Torsdag d. 2/11. Lindved å – Fyns Laksefisk. Af Linda Bollerup og Mie Hansen

Vi elfiskede på strækningen ved Herluf Trolles vej og Blangstedgård. Der var ok med fisk og vi blev overrasket over, hvor mange fine brugte gydebanker, vi skulle gå udenom, så tidligt på sæsonen. Vi genudsatte en del udlegede hunner og også nogle store af slagsen.

Vi fandt også nogle hunner, der endnu ikke havde været på leg, men snart var klar til det. De får lov til at gøre deres gode job på Fyns Laksefisk de kommende dage, inden de kommer ud i friheden igen.

I alt hjemtog vi 12 hunner og 14 hanner, heriblandt en han på 73 ca. og en hun på 71 cm. Generelt var det nogle relativt store og fine fisk vi mødte i Lindved å.

Mie Hansen - praktikant v. Destination Fyn/Havørred Fyn

I denne omgang var der også ekstra hænder med på tur. Ude fra Destination Fyn (og Havørred Fyn) var Sofie, Cecilie, Swantje og Mie med for at se, samt opleve, hvordan elfiskeri grejes an. En del af Havørred Fyn projektet er også at have turismeudviklingen med om bord. Derfor er det spændende og lærerigt både for de frivillige lystfiskere, Fyns Laksefisk og de besøgende med de her inspirationsture. Og det blev endnu mere givende ved, at alle også hoppede i waders, så elfiskeriet kunne opleves helt tæt på. Der var forklaringer, spørgsmål og smil hele turen igennem – og vigtigst fangst. Holdet fra Destination Fyn takker for den gode oplevelse.

Fredag d. 3/11. Vittinge å – Fyns Laksefisk. Af Linda Bollerup

 

Det yderste af Vittinge å var vokset sammen med Odense å. Hele engen var oversvømmet og pga. meget høj vandstand, så var det var ikke muligt at komme til at gå i Vittinge å, der hvor vi normalt starter med at elfiske. Vi måtte derfor trække båden over engen og starte elfiskeriet længere oppe end vanligt.

Enten var fiskene svømmet endnu længere op i åen eller bare ikke dukket op endnu. Vi fandt i hvert fald ikke ret mange fisk på den strækning, vi fiskede.

I alt hjemtog vi 3 hunner og 2 hanner.

Lørdag d. 4/11. Ryds å – Vandpleje Fyn. Af Lars Rix

Ingen beretning. Ryds å gav 9 fisk. 5 hunner, 4 hanner

Lørdag d. 4/11. Storå – Vends Sportsfiskerforening. Af Søren Knabe

Selvom sæsonen stadig er ung var det vores anden tur til Storå for i år. Vi startede ved Åbakken hvor vi kunne konstatere at vandet var steget betragteligt siden sidste weekend. Efter et hurtigt forsøg blev vi dog enige om, at det var for tidligt med vandfyldte waders, og vi flyttede os derfor lidt højere op i åen.

På det næste stræk var der stort set ingen fisk, og vi fik endnu engang flyttet grej og udstyr højere op i åen. Denne gang til Bogensevej hvor vi får år tilbage restaurerede vandløbet – og så begyndte der at ske ting og sager. Sidste uge genudsatte vi en flot og massiv hanfisk på 80 cm dette stræk, og minsandten om vi ikke stødte på ham igen – eller det troede vi i hvert fald lige indtil målebåndet kom frem. Denne gang sagde målebåndet dog 83 cm, og ligesom sin lillebror fra sidste uge, så blev denne brune slagsbror også genudsat.

 

Ved vores gydebanker – som for en uge siden lå uberørte hen – fik vi os en stor overraskelse. Her fandt vi en af de største gydegravninger vi længe har set. Stort set alt grus på nakken var vendt og op mod 7-8 m2 meter grus var gravet igennem. Det er vildt imponerende og ufatteligt hvad der kan ske på en uges tid. Specielt når man tænker på at der ikke stod en eneste fisk på bankerne ved Bogensevej for en uges tid siden?

Hvad der ikke var på bankerne for en uge siden, det var der til gengæld i lørdags. Vi fik hurtigt baljen på båden fyldt. Efter en sortering hvor udlejede og ikke strygeklare fisk blev sorteret fra, ligesom fisk med skader og fisk af egen avl heller ikke fik lov til at komme med på fertilitetsklinikken i Sanderum. Så blev vi enige om at tage et træk højere oppe i åen, hvor vi kan fiske på ca. 500 meter vand. Heroppe fik vi os endnu en gevaldig overraskelse, for også her var der også mange fisk. Hele 40 stk. fik vi fisket op inden den seriøse finsortering.
Slutresultatet blev at 44 fisk af den fineste slags blev sorteret fra og kom med hjem til Fyns Laksefisk. Den største fisk vi fandt på lørdagens tur, var den tidligere omtalte han på 83 cm. De største hjemtagne var 2 hunner og en han som alle lå lige under 70 cm.

Søndag d. 5/11. Lindved å – Vandpleje Fyn. Af Lars Rix

Vi mødes 5 mand på Fyns Laksefisk søndag morgen til endnu en dag med elfiske udstyret. Alt grej bliver hurtigt pakket og vi er klar til at kaste os ud i dagens dont med at skaffe fisk til strygning. Med højt humør kører vi mod Lindved Å, nærmere bestemt har vi besluttet at starte ved Kinahuset. Opstrøms her ligger der en del fine gydebanker og stykket kvitterer også med fine fisk, vi lodser fiskene i det store kar på traileren opstrøms spejderhytten, hvor vi beslutter at springe golfbanestykket over da der her som ofte kun bliver fanget få eller ingen fisk.  Vi snupper en tår at drikke med et rundstykke og en basse at køre videre på.

Vi sætter jollen i igen, hvor Hollufgårdsvej første gang krydser Lindved Å, her går vi op til Hollufgårdsstykket uden at se en fisk, men fra start af Hollufgårdstykket og et godt stykke opstrøms fanger vi 5-6 rigtig gode fisk. Vi er alle godt trætte og udmattet og beslutter at vi har gjort det godt. Vi får pakket sammen og haster hjem til Fyns Laksefisk for sætte fiskene ud i Lindved Å bassinet. Vi har 18 godt farvede gydemodne fisk med hjem ligeligt fordelt på hun og han fisk. Vi har sat to ned falds fisk, plus en fuglenæbsskadet fisk ud igen

Søndag d. 5/11. Odense å – Morud Lystfiskerforening. Af Rune Kaltoft

I Søndags var forholdene i åen væsentligt anderledes end sidste år, hvor en mindre tørke i 2022 havde sat sit præg på vandstanden i de danske åer. Sidste år kunne vi elfiske dette træk i waders, derimod var udstyret i år skiftet ud, og vi stod nu ved åbrinken med en båd, påhængsmotor, stor elektrode samt et par håbefulde elfiskere.

Vandstanden i åen var høj og vi havde valgt at elfiske nedstrøms. Båden og udstyret blev klargjort og sat i vandet ved Ejby mølle, her var der forholdsvis høj vandføring og vores bådmotor kunne ikke holde båden tilbage for vandmassernes tryk, så det blev ”de muliges kunst” at styre båden i højt tempo samt at føre elektroden gennem vandsøjlen, alligevel efter små 200 m gled den første fisk i elektroden, en udlejet hun fisk på 70 cm som blev genudsat.

Vi fortsætter elfiskeriet men det er meget få fisk vi får i elektroden, og som dagen skrider frem bliver det mere og mere klart at der ikke er nogen fisk på dette træk af åen i dag. Vi vælger at tro på at fiskene allerede er draget længere op i åsystemet, pga. denne høje vandstand og vandføring i åen det sidste stykke tid. Interessant er det også af vi fanger flere udlejede fisk.

Tankevækkende og imponerede at naturen og dets ”indbyggere” tilpasser sig forholdene som kan være så forskellige fra år til. I de forgangne 2 uger har vi op til denne elfisketur i tilløb til Odense Å og andre åer længe op i systemet, kunne vi se og konstatere at flere gydebanker allerede var begyndt at blive brugt og gydningen var i fuld gang,i modsætning til sidste å hvor gydningen startede meget senere i flere af vores åer på Fyn.

Dette må give stof til efter tanke, når lovpligtige fredning for havørred er fra 15 nov. til 15 jan. og mange fiskere, rundt omkring i det fynske fiskelandskab, har fisket på gydende fisk de sidste 2 uger hvilket vel ikke er meningen, måske vi skal tage den lovpligtige fredning af havørreden op til overvejelse, forbi hovedformålet med denne fredning er vel at give havørreden ro til at gyde og reproducere sig selv?

Dagens elfiskeri slutter ved endestation ved Åsum broen efter 5 timers intenst fiskeri. Her fanger og genudsætter vi endnu en udlejet hun på flotte 76 cm.
Denne tur må betegnes som en meget skuffende tur, ikke pga. udlejede fisk, med derimod for alle de fisk SOM VI IKKE SÅ!
Generelt så vi meget få fisk på dette træk af åen, og kun 1 gydemoden fisk blev hjemtaget til Elsesminde!

Mandag d. 6/11. Vejstrup å – Vandpleje Fyn. Af Kim Mathiesen

Vi har i dag været på det nederste af Vejstrup å. Der var rigtig meget vand og fiskeriet var svært. Vi hjemtog 13 fisk og genudsatte 8 der ikke var klar. Største fisk var en hun på 65 cm.

OG SÅ er det tid til årets første STATUS fra Fyns Laksefisk:

overblik over weekendens elfisketure: Af Karsten Bangsgaard.

4/11 – Storå gav 44 fisk. 28 hunner, 16 hanner
4/11 – Stavis å/Ryds å gav 9 fisk. 5 hunner, 4 hanner
5/11 – Odense å gav 1 hun
5/11 – Lindved å gav 18 fisk, 9 af hvert køn.
I dag 6/11 – Vejstrup å gav 15 fisk, 9 hunner og 6 hanner… primært mindre fisk. Kun to over 50 cm… en hun på 65cm og en han på 60 cm

 

Jeg gennemgik i dag alle hunfisk

Odense Fjord: Her var 15 klar. Der er nu 20 stk. ikke-klar hunner tilbage.
Vest: Her var 5 klar. Der er nu 33 ikke-klar hunner.
Øst: Her var 5 klar. Der er nu 11 ikke-klar hunner (dette tal er inkl. dem der kom ind fra Vejstrup i dag).

Strygninger:
Odense Fjord: Vi strøg 15 hunner og 14 hanner. Det gav 2,8 L æg
Vest: Her strøg vi 5 hunner og 5 hanner. Det gav 1 liter.
Øst: Her strøg vi 5 hunner og 5 hanner. Det gav 0,7 liter.

Der er pr. dags dato strøget 4,5 liter æg.

Næste uges elfiskeri (planen er vejledende)

Søren Knabe