Facebook Youtube Instagram
01.03.2022

Temaaften om skarv: Skarvbestandens udvikling i Danmark og hvordan bliver forvaltningen i fremtiden.

Søren Bay, Projektleder

sobay@assens.dk

Deltag i temaaften om skarv, og få viden om skarvens biologi, bestandens udvikling og effekten på ferskvandsfiskene.

Skarver i vandløb presser i nogle områder sårbare fiskearter- og bestande som stalling, snæbel og bækørred.

Sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund kaster Havørred Fyn lys over udfordringen med en temaaften om skarv torsdag den 24. marts 2022. Arrangementet er relevant for dig, der ganske enkelt er interesseret i at vide mere om udviklingen af skarvbestanden i Danmark, skarvens påvirkning af fiskebestande og fremtidens forvaltning.

Aftenen byder på oplæg fra eksperter fra DTU Aqua og Naturstyrelsen. Desuden fortæller Søren Knabe fra Havørred Fyn, om muligheden for at blive smoltvagt.

Du vil også møde Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund der fortæller om forslaget til en ny forvaltningsplan for skarv, som er udarbejdet af Dansk Laksefond og Danmarks Sportsfiskerforbund og præsenteret for miljøministeren og Folketingets miljøordførere. 

Det er gratis at deltage i temaaftenen, og vi har plads til 120 deltagere.

Tilmeld dig temaaften om skarv her

Se også invitationen her


Information om
Temaaften om skarv 24. marts 2022:

  • Tid: Kl. 19-22
  • Sted: Ottekanten, Munkebjergvænget 3, 5230 Odense M
  • Tilmeldingsfrist: Torsdag den 17.marts
Søren Bay, Projektleder