Facebook Youtube Instagram
01.04.2022

Stærkt fynsk samarbejde udsætter 350.000 havørreder til gavn for fiskebestandene, lystfiskerne og turismen

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk

350.000 stk. havørred-smolt kan i den kommende uge se frem til noget mere plads at boltre sig på, når de som led i Havørred Fyn-projektet sættes ud i vandløb rundt omkring på hele Fyn. Den årlige udsætning af fisk er et godt eksempel på, hvordan Fyn arbejder med bæredygtig turisme, der sikrer, at de indtryk, turisterne kommer til øen for at få, samtidig medfører et positivt aftryk i lokalsamfundet. 

En børnehave i form at et bæredygtigt landbaseret opdræts anlæg, en flok ferme frivillige og et tæt samarbejde på tværs af kommunegrænser. Det er nogle af de vigtigste ingredienser i den unikke og bæredygtige opskrift, som Fyn siden 1990 har udviklet for at sikre et lystfiskermekka, der hvert år tiltrækker flere og flere turister med stang og net.

Foto: Terkel B. Christensen

Børnehaven hedder Fyns Laksefisk og står for et af de vigtigste trin i opskriften her i april. Det gælder nemlig den årlige udsætning af hele 350.000 havørred smolt, som fiskemester Linda Bollerup fra FGU Odense, orkestrerer fra på mandag og en uge frem.


  • De havørreder, der sættes ud i år, har en historie, der rækker tilbage til efteråret 2020, hvor deres forældre som et led i Havørred Fyn-projektet blev fanget vha. af det såkaldte el-fiskeri, der nænsomt foregår i særligt udvalgte vandløb, hvor rigtig mange fisk vandrer op for at gyde. De voksne havørreder blev efterfølgende bragt til Fyns Laksefisk for at blive ”strøget” for sæd og æg, hvorefter de igen blev sat ud i de fynske vandløb, mens ynglen fik lov at vokse under beskyttede forhold.

     “Den her tid på året er jo helt særlig for os. Det er nemlig ikke kun naturen og dyrelivet på land, der vågner op. Under vandoverfladen sker der også noget helt specielt, og det er som om vores arbejde med at passe og pleje havørredyngel går op i en højere enhed, når vi får lov at sende alle de her små fisk afsted i mere end 45 forskellige fynske vandløb”. fortæller hun.

Foto: Terkel B. Christensen

Havørrederne er med deres unge alder kun ca. 10-15 cm. lange og næppe en fangst, nogen ville prale af. Når først de bliver sat ud i det store spisekammer langs de fynske kyster, vokser de imidlertid stærkt, og de vil allerede om mindre end 1 år kunne havne på krogen som et sølvglinsende trofæ hos en glad lystfisker. Derfor er udsætningerne af havørred-smolt en vigtig brik i opskriften, der sikrer en bæredygtig bestand af både havørreder, mindeværdige oplevelser og lystfiskerturister langs de fynske kyster.

  • En sjov lille detalje: Fanger du en ørred på kysten, så kan brystfinnerne ofte afsløre om fisken er født og opvokset på Fyns Laksefisk, eller ej. Ved vilde fisk er brystfinnen lige og skarp, mens brystfinnerne ved udsatte fisk ofte er lidt mindre og som oftest med et lille ”knæk”.

     “På Fyn har vi over de seneste år fået flere overnatningssteder med særligt fokus på lystfiskerturisterne, men det altafgørende trækplaster er, at der bliver ved med at være eftertragtede fisk i vandet. Derfor er vi rigtig glade for Havørred Fyn-projektet, som er helt i tråd med vores fælles vision for bæredygtighed i turismen”. siger direktør i Destination Fyn, Rasmus Hessum.

En anden vigtig brik, der gør Havørred Fyn til et af de mest gennemførte eksempler på arbejdet med bæredygtig turisme, er den store indsats, som Havørred Fyns frivillige gør med grus og spade. Adskillige vandløb er gennem de sidste 30 år blevet restaureret, således at der på sigt bliver tilstrækkeligt med naturlige gydepladser til gavn for alle havørrederne. Senest har Havørred Fyn bl.a. været med til at finansiere fjernelse af spærringen i Odense Å ved Dalum Papirfabrik

  • Havørred Fyn og udsætningerne af fisk er et fælles fynsk projekt, der er bakket op af alle 10 fynske kommuner. Det er et projekt der startede i Fyns Amt for mere end 30 år siden, og i 2007 blev projektet overtaget af kommunerne. Det er et af de ældste tværkommunale projekter vi har, ikke bare på Fyn, men i hele Danmark.  

På mange af udsætningsstederne vil man de kommende dage kunne opleve frivillige der står som “smolt-vagter”. Disse har til opgave at holde diverse rovfugle, sæler, og andre rovdyr væk, så de små havørreder har en bedre chance for at komme levende igennem hele processen, de er nemlig meget forvirret det første stykke tid, og skal lige have tid til at tilpasse sig deres nye hjem.

“Både de vilde og de udsatte smolt er meget sårbare, når de kommer ud i saltvand, og de er derfor et let bytte for skarven. Ved at skræmme fiskeæderne væk fra de nedre dele af vandløbene og ude i mundingen kan smoltene få et tiltrængt pusterum og forhåbentligt nå at sprede sig og derved undgå at blive ædt. Så hvis du har nogle timer i dagene 4.-8. april, hvor du gerne vil bidrage til et bedre kystfiskeri, så har du nu muligheden” siger Kaare Manniche Ebert, Biolog hos Danmarks Sportsfiskerforening.    

Du kan læse mere omkring smolt-vagter her: Bliv smoltvagt 2022 – Book dine vagter her!Christian Thomsen