Facebook Youtube Instagram
13.05.2024

Smoltvagterne nationalt – over 300 Smoltvagter holdt skarverne og mågerne væk

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk

Den sidste smoltvagt er gået hjem for i år

Onsdag d. 1. maj løb den sidste Smoltvagt af stablen. I alt har over 300 frivillige for en stund lagt fiskestangen på hylden for i stedet at passe på de 100.000-vis af havørredsmolt, der i løbet af april er blevet sat ud på Fyn og Sjælland. Der skal lyde en stor tak til alle Smoltvagterne.

Optagelserne er smoltvagternes egne 

 

De gule refleksveste er blevet pakket sammen, og kystgrejet fundet frem igen. For projekt Smoltvagt er slut for i år, og endnu engang viste de mange frivillige, at der er stor opbakning til projektet. Ud af 404 vagter fordelt på 30 lokationer blev 302 vagter besat, hvilket svarer til en dækningsgrad på 75 %. Ved flere vandløb blev alle vagter taget. Projektkoordinator Søren Knabe er mere end tilfreds med årets indsats.

300 lystfiskere som smoltvagter

"Vi kan igen være stolte af, at mere end 300 lystfiskere har prioriteret at passe på udsætningsfiskene. Det er ekstra flot, at man flere steder på Fyn, men især også i Halleby Å og Tude Å på Vestsjælland har formået en 100 % dækning", siger Søren Knabe.

- "Desuden deltog sportsfiskerforeningerne fra Nykøbing Falster og Guldborgsund for første gang i år, og det er dejligt at se, at nye foreninger og vandløb bliver en del af projektet. Det giver håb om, at vi kan få endnu flere med næste år. Nu venter der en spændende proces med at evaluere projektet med de medvirkende foreninger, så vi kan gøre det endnu i 2025", fortsætter Søren Knabe.

Vi bliver også klogere på smoltvagterne

Som noget nyt har der som bekendt været koblet to pilotundersøgelser på projektet i år. De har henholdsvis skulle undersøge, hvorvidt der overlever flere smolt, når der er Smoltvagter til stede, samt hvordan Smoltvagterne påvirker skarvens adfærd. Ifølge biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert er det dog for tidligt at sige noget om resultaterne.

"Vi har arbejdet benhårdt på at få både DTU Aqua og DCE Aarhus med i projektet i år. Heldigvis er det lykkedes, da begge forskningsinstitutioner har vist stor velvilje overfor projektet. Selvom vi er spændte på, hvad undersøgelserne vil vise, må vi væbne os med lidt tålmodighed. Hvad angår pit-mærkningsforsøget i Syltemade Å, vil der først sidst på året blive foretaget undersøgelser under den nærliggende skarvkoloni med henblik på at optælle pit-mærker og dermed kunne fastslå dødelighedsprocenten for smolt med og uden Smoltvagt-beskyttelse", siger Kaare Manniche Ebert og fortsætter:

- Så vi kan tilpasse os i fremtiden

"- Forskningsresultaterne fra begge undersøgelser kan forhåbentlig give os en markant bedre viden om effekten af Smoltvagterne, men også hjælpe os med at tilpasse Smoltvagterne, så de gør mest mulig gavn. Skal der fx være vagter i en længere periode eller tidligere om morgenen eller senere om aftenen," siger Kaare Manniche Ebert.


 

Vinderne af grej-lodtrækningen 2024

De heldige vindere af lodtrækningen om 30 lækre pakker med kystgrej fra ABU SölvWestin og Rapala VMC er blevet fundet! er det dig? 


Carsten Schytter

Claus Hansen

Finn Jensen

Flemming Petersen

Frank Møller

Frank Rasmussen

Henk Hiller

Henning Høier

Henrik Jensen

Irfan Covic

Jan Jakobsen

Jens Henningsen

Jesper Elsberg

Jesper Winding

Jim Jensen

John Poul Jørgensen

Karsten Klein Petersen

Kenneth Damsgaard Hyde

Michael Thorbye

Mike Birch

Mike Fogelberg Mangal

Morten Dalsgaard

Morten Rasmussen

Nicolaj Holm Pedersen

Niels Corfitz

Per Møller

Peter Vesterlund Nielsen

Poul Køhler

Thomas Larsen-Bjerre

Tristan Laybourn

Christian Thomsen