Facebook Youtube Instagram
19.06.2024

Sådan kommer det nye Kyst- og Lystfiskercenter til at se ud

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk

Sådan kommer det nye Kyst- og Lystfiskercenter til at se ud

Vinderen af arkitektkonkurrencen om at bygge et nationalt Kyst- og Lystfiskercenter på Midtermolen i Assens er nu fundet. Det er arkitektfirmaet 3XN, der har tegnet vinderforslaget, som står til at blive et markant vartegn for Assens.

video: Louise Eriksen

3XN A/S vinder arkitektkonkurrence om Kyst- og Lystfiskercenter i Assens

Det er en enig bedømmelseskomité, der har peget på det vindende skitseforslag fra 3XN A/S med teknisk og faglig støtte fra Detblå ApS, Henry Jensen A/S Rådgivende Ingeniører og Bactocon ApS.

Kyst- og Lystfiskercenteret er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 25 millioner kroner, Nordea-fonden med 19 millioner kroner samt staten og Assens Kommune med henholdsvis 22 og 15 millioner kroner. Det vil blive opført som en kompakt træbygning på 700 kvadratmeter med en beskyttende skærm af tegl og biogene materialer, der lever op til arkitektkonkurrencens kriterier om holdbarhed og bæredygtighed.

”Det valgte projekt giver det nationale center en stærk arkitektonisk ramme for sit arbejde med vigtig og spændende formidling af viden om vand. Med det valgte forslag får Assens by et vartegn, der kommer til at løfte byen og gøre havneområdet endnu mere attraktivt”, fortæller formand for bedømmelseskomitéen og borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen.

I bedømmelsesgrundlaget for vinderforslaget lyder det blandt andet:

Med en monolitisk form står bygningen som et markant vartegn, der er velforankret i havnens store fortælling, de visuelle kig ud mod havet og de tre øer i horisonten. (…) Bygningens ikoniske hovedform tegnes af en stor oval skærm, der omslutter de to ankomst- og udstillingsetager og en udendørs udstillings- og 360 graders udsigtsplatform øverst. (…) et stærkt og enkelt arkitektonisk greb, der med sit formsprog, skala og materialekarakter skaber en unik og genkendelig bygning, der både spiller sammen med pakhuset og det omgivende havne- og bymiljøs mangfoldige udtryk og samtidig har sin helt egen tydelige identitet (…)."

Enkel og legende - En bygning som passer ind

”For os har det været vigtigt at designe en bygning, som på en og samme tid er enkel og legende i sit design. En bygning som passer ind i omgivelserne og er varm, velkommende, legende og oplevelsesrig. Bygningens ovale form gør, at den er let genkendelig fra alle sider. Den har et stærkt design og et fleksibelt layout. Bygget af varme, robuste og naturlige materialer, træ og tegl. Bygningens design er kompakt, enkelt og bæredygtigt”, siger Jan Ammundsen Senior Partner i 3XN/GXN.

Vinderforslaget giver desuden en lang række muligheder for at komme fysisk tæt på vandet, og dermed leve op til blandt andet A.P. Møller Fondens forudsætning for donationen, om at øge danskernes kendskab til livet under vandet – alt fra fauna til forurening af havet. Der etableres stenrev med store sten, som åbner op for et miljø for fisk og andre dyr, og der etableres en rampe fra Midtermolen og centeret ned til området med stenrevet, så det bliver tilgængeligt for de besøgende.

 

15 teams har været på banen

Til arkitektkonkurrencens prækvalifikation havde 15 teams meldt sig på banen, hvoraf fire blev prækvalificeret. Det var i konkurrence med arkitektfirmaerne Kjaer & Richter, BIG - Bjarke Ingels Group og Lundgaard & Tranberg, 3XN’s vinderforslag er blevet udvalgt. Kyst- og Lystfiskercenteret i Assens udspringer af den nationale strategi for kyst- og lystfiskeri, som Assens Kommune er tovholder på.
Tilbuddene er blevet bedømt af en bedømmelseskomité bestående af følgende medlemmer:

 • Søren Steen Andersen, Borgmester, Assens Kommune
 • Søren Thomsen, Viceborgmester, Assens Kommune
 • Poul Erik Svendsen, Formand for Social- og Ældreudvalget, Assens Kommune
 • Pernille Illum, Fondsrådgiver, A.P. Møller Fonden
 • Troels Radmer-Jensen, Fondsrådgiver, A.P. Møller Fonden
 • Anna Kathrine Bisgaard Sørensen, Fagdommer (arkitektur)
 • Emma Hessner, Fagdommer (landskab)
 • Peter Bak Frederiksen, Fagdommer (havnebyggeri)

Om det nationale Kyst- og Lystfiskercenter

 • På finansloven i 2018, blev der afsat 32 mio. kr. til den nationale strategi for kyst- og lystfiskeri.
 • Assens Kommune er tovholder på at føre strategien ud i virkeligheden.
 • Ud af de 32 mio. kr., er de 22 mio. kr. øremærket til at etablere et Kyst- og Lystfiskercenter.
 • Opførelsen af Centeret forventes at beløbe sig til 70 – 75 mio. kr. samt diverse følgeinvesteringer og allerede afholdte udgifter.
 • Assens Kommunes Byråd har afsat 15 mio. kr. til opførelsen af Centeret. Den resterende økonomi finansieres med 25 millioner kroner i støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og 19 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.
Christian Thomsen