Facebook Youtube Instagram
21.04.2023

Restaurering af Højbjergafløbet

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk

Odense Kommune har gennem 2022 gennemført en restaurering af Højbjergafløbet vest for Odense. Nu står et resultat klar, som er både godt for øjet, miljøet og biodiversiteten.

Før projektet var en del af strækningen på vandløbet rørlagt, og andre steder var vandløbet en kedelig dyb kanal.

Men nu har projektet medført, at der er blevet genskabt et slynget vandløb med en langt større fysisk variation. Dette er gjort ved at lægge vandløbet uden om rørlægningen og den stærkt regulerede del af vandløbet, som var en kedelig dyb kanal. Restaureringen har resulteret i at der er blevet etableret et nyt 150 meter langt vandløbsprofil med et større fald og et afstrømningsmæssigt meget robust vandløb, med begrænset behov for vedligeholdelse fremadrettet.

At flytte hele vandløbet for at genslynge det, vil gøre det muligt at opfylde målsætningen om en god økologisk tilstand, og der er i forbindelse med projektet blevet udlagt gydegrus på strækningen.

Der er opstrøms projektområdet gennemført et vådområdeprojekt, hvor vandløbet er restaureret med henblik på at skabe et velegnet vandløb til gydning og opvækst (genåbning af rørlagt strækning og genslyngning og udlægning af gydegrus).

Projektet har haft en samlet økonomi på ca.1,05 mio. kr., hvor Havørred Fyn har bidraget med ca. 0,55 mio. kr.

 

Christian Thomsen