Facebook Youtube Instagram
10.11.2022

Opstart på elfiskeriet 2022 – De første uger!

Når efterårsferien er vel overstået, så begynder mange automatisk at se frem mod jul, men sådan er det ikke når man er involveret i det fynske elfiskeri.
Så snart kalenderbladet vendes til november, lyder startskuddet til en god måneds spændende arbejde. Både som frivillig, men også som ansat på Fyns Laksefisk. Elfiskesæsonen er noget vi alle ser frem imod – og glæder os til – og nu er vi endelig i gang.


Og hvordan går det så?

Ja, Normalvis ville vi nærmest være midt i sæsonen på nuværende tidspunkt, men sådan er det ikke i år. Vi har nemlig valgt at trække opstarten lidt. Hovedårsagen er, at vi ønsker at komprimere sæsonen, så vi alle bruger vores kræfter rigtigt. På Fyns Laksefisk bruger man i øjeblikket mange kræfter på at klippe finner, og fordi vi hovedsageligt ser umodne fisk den første uges tid, så har vi droppet at fiske den første weekend af november.

Opfiskningsbehovet 2022
Fyns Laksefisk har startet deres sæson som de plejer, sådan rent kalendermæssigt. De har haft den første ”føle lidt på tænderne tur” i slutningen af oktober, og de er kommet rigtigt i gang her i første uge af november. De frivillige har derimod sprunget sæsonens første weekend over. Det er lidt af et sats, men i og med der skal opfiskes færre fisk i år, så tager vi chancen. Normalvis er opfiskningsbehovet på 60 liter befrugtede rogn, men da alle smolt fremover skal finneklippes, er udsætningsmængden reduceret en smule, hvilket betyder at der i år skal opfiskes 48 liter befrugtede rogn.

Ugentlige opdateringer
Ligesom sidste år, så vil jeg i de kommende uger opdatere fra det fynske elfiskeri. Der vil blive berettet fra overståede ture, set frem imod de kommende ture, og så vil der blive fulgt op på status af afstrøgne fisk. At sammen på vegne af Fyns Laksefisk og Vandpleje Fyn.

 

Dalum & Tommerup i Holmehavebækken

 

Årets første beretning, som indeholder en opdatering fra sæsonens første uger, kommer her.

Torsdag d. 27. oktober: Åå: Fyns Laksefisk. Rapport af Linda Bollerup
Årets første tur gik til Åå d. 27/10. Smukt vejr og god stemning. Som traditionen bød, så var det en fællestur dvs. alle fra laks var. På den måde bliver evt. nye elever introduceret til elfiskeriets lyksaligheder og vi andre får banket rusten af.
Der var masser af fisk – især på det yderste stræk dvs. det yderste af yderste. Åå har altid en forholdsvis god vandstand i det yderste forløb, og her er altid fisk på denne tid. Vi efterlod rigtig mange fisk og hjemtog 11 + 11. Vi fandt ingen kæmpefisk, så årets største venter nok endnu derude et sted.

Tirsdag d. 1. november: Vejrup Å: Fyns Laksefisk. Rapport af Linda Bollerup
Tirsdag d. 1/11 var Mogens og Karsten i Vejrup å. Her var hverken vand eller fisk i hobetal. Der blev hjemtaget 4 hanner og ingen hunner.

Onsdag d. 2. november: Lindved Å, Åsum: Fyns Laksefisk. Rapport af Linda Bollerup
Onsdag var Mai, John Poul og jeg i Lindved å ved Åsum. Her var billedet lidt det samme som i Vejrup å. Ikke ret meget vand eller fisk. Og de fisk vi fandt, var hanner. Her blev også hjemtaget 4 hanner og ingen hunner.
Torsdag d. 3. november: Åå: Fyns Laksefisk

Torsdag d. 3. november: Åå: Fyns Laksefisk. Rapport af Linda Bollerup
Torsdag d. 3/11 var Mogens og Anders i Åå sammen med Søren Bay og Christian Thomsen fra Havørred Fyn. Med sig havde de et par journalister fra det tyske magasin Fliegenfischen. Billedet var det samme som ugen før. Teamet havde 13 hunner og 5 hanner med ind.

Instagram – Fyns Laksefisk i Åå

 

Fredag d. 4. november: Vittinge Å: Fyns Laksefisk. Af Linda Bollerup
Mai, John Poul, Alberte (min datter) og jeg var i Vittinge å. Tidligere år har vist, at det kan være en fordel at elfiske tidligt i Vittinge å, da der som regel er tidlig gydning. Der blev hjemtaget 3 hunner (heraf 1 klar) og 4 hanner. Heller ikke her var der meget vand eller mange fisk.

Lørdag d. 5. november: Ryds Å/Stavis Å: Vandpleje Fyn. Indrapporteret af Per Smidt.
Vandpleje Fyns elfisketure skulle skydes i gang med et brag. Vi startede i Ryds å som hurtigt viste sig at holde for lidt vand. Så det blev hurtigt besluttet at sadle om, og køre i Stavis å ved Rismarksbroen, hvor der er lidt mere dybde. Men efter kun 2 min og en enkelt fisk, drillede udstyret, og fiskeriet gik i stå. Vi sendte en mand ud på Fyns Laksefisk i turbo fart efter en ny generator, men men men efter et generatorskift stod det lysende klart det måtte være noget andet end motoren. Vi fandt dog en måde at få det til at fungere på, så vi kunne fortsætte. Alle mand blev hurtigt i godt humør for der var fisk, der var mange fisk og også nogle med god størrelse på.
Det blev en lang dag grundet driftsstop men alle man ville bare have noget gjort for hånden. Og efter en pragt indsats kunne vi køre fra Fynslaksefisk med en god portion fisk. !8 hanner og 13 hunner blev hjemtaget.

Lørdag d. 5. november: Holmehavebækken: Dalum. Indrapporteret af Per Nielsen
Vi havde et fantastik flot vejr og stor tilslutning både fra Dalum og Tommerup.
Der var mange mindre fisk 35-45cm. Størstedelen var hanfisk, her iblandt var enkelte omkring de 60cm.
Vi havde ca. 20-25 mindre fisk med retur. De store hunfisk manglede desværre.
Der blev genudsat ca. 30-40 mindre fisk som ikke var klar, størstedelen hanfisk.
Der var gang i gydegravningerne flere steder. Vi oplevede rigtig mange et og to årsfisk, men lidt mere vand kunne vi godt have ønsket os

Søndag d. 6. november: Lindved Å: Vandpleje Fyn. Indrapporteret af Per Smidt
Enhver fisketur der begynder godt, er altid med risiko for at blive en nedtur, og der var præcist hvad søndag i Lindved å blev til.
Vi lagde godt ud med 19 fisk i nettet på det første stykke af åen. Men derfra gik det hastigt ned af bakke på trods af en heroisk indsats af dagens hold så måtte vi sande at havørrederne bare ikke havde lyst til at være i systemet endnu vi kom, kæmpede og kørte hjem med troen på de nok skal komme når der kommer lidt mere regn.

Søndag d. 6. november: Storå: Vends Sportsfiskerforening. Rapport, Søren Knabe.
Vores første elfisketur i sæsonen gik til det nedre stykke af Storå, ganske som vi plejer så tidligt på sæsonen. Vi startede ved Åbakkevej, ca. 3 km fra udløbet ved Varbjerg. Og knapt var elektroden stukket i vandet inden de første fisk blev indfanget. Med den start var forventningerne store, men træerne gror som bekendt ikke ind i himlen. Efter den gode start blev der pludselig langt mellem fiskene, men der var dog en vis forhåbning til slutningen af den planlagte strækning, hvor vi sidste år har udlagt flere store gydebanker. Da vi nærmede os gydebankerne stødte vi på flere udlegede fisk, og det skulle også vise sig at bankerne var gravet godt og grundigt igennem. Det var helt fantastisk at se. Dog var vi lidt forbavsede over der ikke stod flere fisk tæt på bankerne, men det viste sig hurtigt at fiskene stod i det efterfølgende dybe sving, som i øvrigt udgjorde enden af strækket – og her væltede det op med fisk. Den ene flottere og finere end den anden.
Med karret fyldt gik det hastigt retur til det ventende transportkar med det iltrige vand. Der var ingen tid at spilde.
Vi sorterede godt og grundigt i de opfiskede fisk, og kun de mest modne fik lov til at komme med til Fyns Laksefisk. Det resulterede i at der blev hjemtaget 29 fisk fordelt på 11 hanner og 18 hunner i ganske fornuftige størrelser. Det bør også nævnes at lang størstedelen af alle fisk blev genudsat da de manglede en del i at være strygeklare. Der blev blandt andet genudsat en stor og tyk hunfisk omkring 75 cm, samt en grov hanfisk omkring de 80.

Instagram – Vends. Et fyldt kar fra Storå

Rasmus med den flotte han fra Storå

Mandag d. 7. november: Vejstrup Å: Vandpleje Fyn. Rapport af Linda Bollerup
Kim, Per og Claus var i Vejstrup å (nedre stykke). Der blev hjemtaget 11 hunner og 6 hanner heriblandt to hunner, der kunne stryges.

Tirsdag d. 8. november: Vejrup Å: Fyns Laksefisk.Aflyst
Aflyst – Vejrup å blev elfisket tirsdag d. 1/11. Der var ikke ret meget vand og/eller fisk og siden der ikke var kommet mere vand, blev det besluttet at aflyse turen d. 8/11

Onsdag d. 9. november: Puge Mølle å, Åsum: Fyns Laksefisk/AOS Assens. Rapport af Linda Bollerup
I går var jeg i Puge Mølle å sammen med Assensfolkene, John Poul og Lars Bo.
En god tur, hvor vi havde 27 fisk med hjem heriblandt en stor, tyk og klar dame på 77 cm. Det var desværre ikke mig, der havde fornøjelsen af at fange hende, det var John Poul!
Der var flest hanfisk, der var trukket op i Puge Mølle å. De står og venter på de flotte, tykke hunner.
Vi havde en helt fantastisk oplevelse i åen. Vi så gydende havørreder og det blev også foreviget på kamera/film.

Torsdag d. 10. november: Vejstrup Å: Fyns Laksefisk – Aflyst
Aflyst. Turen blev aflyst pga. næsten ingen vand og derfor heller ingen fisk. Forhåbentlig kommer der snart regn, så der kan fiskes der.

Opsamling fra de første uger. v/Linda Bollerup & Søren Knabe.

Vejret tegner til at blive en lille udfordring i år. Dels er det varmt for årstiden, og dels døjer vi med lav vandstand i langt de fleste vandløb på hele Fyn. Erfaringerne fra de første uger er, at der mangler vand i flere vandløb og gydningen ikke for alvor er i gang. På baggrund af vandstanden må vi også erkende at det ikke giver mening at elfiske i f.eks. Vejstrup og Vejrup Å før forholdene ændrer sig. Vi skal gerne have en god portion regn inden længe, og så må temperaturen også gerne falde drastisk den kommende uge.

Det til trods er vi kommet fint i gang. Der er ca. 200 fisk på ”lager” på Fyns Laksefisk efter de første ugers fiskeri, og inden længe går strygearbejdet for alvor i gang. Apropos strygning, så er strøg Karsten Bangsgaard og eleverne de første fisk i går. Det blev til 1,1 liter vest og 1,6 liter Odense fjord, og de afstrøgne fisk er allerede tilbage i deres rette element på Vestfyn og i Odense Fjord.

 

Så er vi i gang!

Søren Knabe