Facebook Youtube Instagram
14.11.2021

Opdatering på det fynske elfiskeri – Uge 45

Vi nærmer os med hastige skridt midten af november og dermed også ørredernes fredningstid som starter d. 16.november. På nuværende tidspunkt er der godt gang i gydningen rundt omkring i vore vandløb, og normalvis ville årets første kuld befrugtede ørred-æg ligge godt og trygt i klækkebakkerne på Fyns Laksefisk, men sådan er det ikke i år. Årsagen skal findes i et arrangement som blev afholdt for alle elfiskere torsdag aften. Arrangementet havde til formål at gøre elfiskerne klogere på ørreders modningsproces, og samtidig give dem et godt indblik i hvornår en given ørred er klar, eller næsten klar, til strygning. Det dybere formål er naturligvis at sikre at udvælgelsen af hunfisk bliver så præcis og skånsom som muligt, udelukkende for at sikre, at kun de mest modne fisk hjemtages til avlsarbejdet.

 Elfiskernes udvælgelse af moderfisk er særdeles vigtig for at sikre der udelukkende hjemtages fisk som skal indgå i avlsarbejdet, og derfor gør vi ekstra meget ud af at sortere fiskene ud fra modenhed og mulige skader, så som sår fra territorialkampe, bid fra sæl og skarv, og/eller andre angreb fra prædatorer.

På Fyn sorterer vi ikke moderfisk ud fra størrelse, udseende, eller andet unaturligt. Alt vores avlsarbejde bygger udelukkende på vilde moderfisk, og derfor sorteres fisk af egen avl ligeledes fra. På den måde sikres at alle opdrættede fynske fisk er i absolut første klasse, og de ørreder som genudsættes får naturligvis lov til at vende gydegrus i de vandløb de nu engang er vandret op i!      

Flittige og engagerede frivillige på skolebænken hos Fyns Laksefisk

Stort set alle indbudte elfiskere havde taget imod tilbuddet om lidt ekstra uddannelse, og efter en kort intro, og lidt hygge over en pizza, blev der følt på umodne fisk og besvaret en masse spørgsmål. Slutteligt fik elfiskerne lov til at stryge de godt 50 hunner (og 50 hanner) der på daværende tidspunkt var klar til at sikre årets første æg i klækkebakkerne på Fyns Laksefisk.

Se de første befrugtede æg i videoen her.

https://www.facebook.com/872399719451091/videos/4659788320781869/

Der er med elfiskernes nænsomme strygeindsats på nuværende tidspunkt afstrøget 8,6 liter æg fra de 3 regioner (Vest, Øst og Odense Fjord) Det tal vil ændre sig løbende over de kommende uger, da Fyns Laksefisk stryger fisk igen mandag og tirsdag i den kommende uge.

Hermed følger beretninger fra turene i uge 45

Mogens fra Fyns Laksefisk viser en fisk til de begejstrede skoleelever

Mandag d. 8. nov. Åå – Fyns Laksefisk.
Ugens første tur gik til Åå på Sydvestfyn, og weekendens regn havde sørget for god vandstand og gode passageforhold. Det bevirkede at fiskene var trukket godt op i systemet. På turen fandt man næsten ingen udlegede fisk, men man fik fat i en del umodne fisk, som naturligvis ikke kom med ind i denne omgang. Der blev hjemtaget 12 ørreder af hvert køn, og der blev genudsat 34 ørreder (22 hunner og 12 hanner).

Tirsdag d. 2. nov. Lindved Å – Fyns Laksefisk.
Mogens havde til turen fået hjælp af de frivillige og altid arbejdsomme Bo og John, og de havde en godkendt tur til Lindved å ved Blangstedgård. Der blev hjemtaget 14 fine fisk, og genudsat flere udlegede. Derfor blev der også set flere nygravede gydebanker, hvilket altid får smilet frem på vores læber.

Onsdag d. 3. nov. Puge Mølle Å – Fyns Laksefisk/Assens Sportsfiskerforening.
Linda Bollerup fra Fyns Laksefisk beretter. Assens lystfiskerforening var som altid mødt talrigt op til elfiskeriet. Ca. 10 glade og arbejdsklare mænd stod klar og ventede på os, da vi kom til Puge Mølle å.

Der var fint med fisk herunder en god blanding af udlegede hunfisk samt et godt antal fine fisk, der bar præg af, at de lige var kommet ind fra havet. De havde efter alt at dømme endnu noget tid i åen inden de var klar til gydning. De fik selvfølgelig lov til at forblive i vandløbet.

Der blev hjemtaget 30 fisk og genudsat 55 stk. foruden alle dem, som smuttede forbi elektroden.

Torsdag d. 4. nov. Vejstrup Å. – Fyns Laksefisk.
Torsdagen stod for alvor i formidlingens tegn. Først med en elfisketur til Vejstrup å, og senere med det i indledningen omtalte møde med de frivillige elfiskere om aftenen.

Linda og Mogens fra Fyns Laksefisk havde taget Søren og Lennart fra Vends med på tur til Vejstrup. Med på turen var også en journalist fra Fyns Amtsavis, og flere skoleklasser fra en nærliggende friskole.

Turen startede med et mindre foredrag om elfiskeri, vandløb, og åens ørreder, og da den fortælling var overstået, gik jagten ind på vandløbets moderfisk. Knapt var grej og båd i vandet inden de første små ørredyngel, og 1 års fisk blev ramt af elektroden, og så brød forundringen, begejstringen, og ikke mindst spørgelysten ud blandt poderne. Og imens fiskemesteren fortalte ungerne om ørreder og gydning, og liv og død, så fiskede vi andre videre til det ene jubelbrøl efter det andet eftersom større og større fisk blev indfanget. Sjældent har vi oplevet større begejstring og tiljubling under en elfisketur!
Turen til de smukke omgivelser i Vejstrup Å indbragte i alt 31 fisk til klækkeriet.

Artikel fra turen til Vejstrup å: https://faa.dk/artikel/paralyserede-fisk-bliver-t%C3%B8mt-for-%C3%A6g-og-s%C3%A6d

Indlægget fortsætter efter billedet.

 

En flot hanfisk fra Vindinge å

Lørdag d. 13. nov. Lindved Å (Hollufgaard) – Vandpleje Fyn. Vandplejens hold havde lidt af en off-dag i Lindved å. En fastkørt bil med trailer og kar, en druknet mobil, et mistet net, og så gav en mindre satsning på nyt vand (fra Hollufgaard op til motorvejen) kun mudder i vadestøvlerne, da bunden var sumpet og rigtig træls. Det til trods, så lykkedes det alligevel holdet at hente 10 fisk til lakseriet. Der blev observeret en del gydebanker, og udsat flere udlegede fisk.

Lørdag d. 13. nov. Haarby Å – Fiskelauget af 1970. Haarbyholdets vanlige kaptajn Torben Christensen, blev desværre syg kort inden weekenden, men heldigvis bød Svendborgs altid flittige Kim Mathiesen sig til, så turen kunne gennemføres. Kim og drengene fra Fiskelauget havde en god tur hvor der blev indhentet 31 super flotte fisk. Kim beretter ydermere om et hav af brugte gydebanker og at der blev genudsat rigtig mange fisk som enten var udlegede, eller fisk som endnu ikke var modne nok til at komme med hjem. Ligesom tilfældet var i Puge Mølle å, så var det også tydeligt at man her havde fået anden bølge af opgangsfisk.

Der blev desuden observeret fodaftryk, og ”leftovers” fra en eller flere oddere som havde fortæret ørredsushi og rogn flere steder ved åen.

Søndag d. 14. nov. Ryds Å – Vandpleje Fyn. Chris Halling, Vandplejens formand, sad bag rattet i følgebilen da Vandpleje Fyns elfiskehold for anden gang i denne sæson kæmpede sig igennem Ryds Å. Turen blev lidt af et knokkel, da man måtte kæmpe sig igennem, under og over, en masse væltede træer mellem Tarup og Pårup! Ligesom tilfældet var i Lindved i går, så stødte man også her på en stor mængde udlegede fisk. Det blev dog også til fisk som endnu ikke havde været på leg. Nemlig 13. stk. som alle kom med hjem. De to største fisk var et kønt ægtepar på 70 cm.

Søndag d. 14. nov. Vindinge Å – Dalum Lystfiskerforening. De senere år har Dalums ture i Vindinge å været lidt trælse for at sige det på godt dansk, men i år vendte lykken, og det var en begejstret Martin Lindgaard (elfisker) der kunne berette om en rigtig god tur til Ferritslev. Hele 24 flotte fisk – i de rigtige størrelser – blev sendt en tur omkring lakseriet, heriblandt andet en tromletyk hunfisk på 74 cm. Dagens 2 største fisk var hanner på hhv. 86 og 76 cm.
Som et lille kuriosum vil vi gerne takke de 4 hjælpere der meldte sig til på facebookopslaget, da Dalumholdet kom i bekneb for hjælpere. Tusinde tak til Maria, Kristian, Jan og junior!

Søndag d. 14. nov. Lunde å, Kragelund Møllebæk + Bogense Bybæk – Morud Lystfiskerforening. Det er ingen hemmelighed at vi i mange år har opfordret de elfiskende klubber til at udvide repertoiret og søge nye græsgange i ønsket om at få endnu større genetisk spredning på de fisk som indgår i avlsarbejdet på Fyns Laksefisk. Den udfordring har Morud taget op, og det er via et kæmpe arbejde lykkedes dem at skaffe nyt elfiskevand i hele 3 nordfynske vandløb. På turen i dag har man således besøgt strækninger i hhv. Kragelund Møllebæk, Bogense Bybæk og i Lunde Å. Rune Kaltoft fra Morud beretter om en lang og begivenhedsrig tur – og hvor man ikke rigtigt ramte den i Kragelund Møllebæk, så var det lige modsat i Bogense Bybæk hvor der på enkelte stræk var overflod af yngel, og som Rune skriver, så var det ligefrem en stor oplevelse at vade igennem så fine forhold. Der blev i alt hjemtaget 10 fisk fra Bogense Bybæk, 0 fisk fra Kragelund Møllebæk (Pga. dårlige forhold blev vandløbet hurtigt droppet) og 9 fisk fra Lunde Å. Største fisk kom fra Lunde å – en hun på 70 cm. 

Søndag d. 14. nov. Storå – Vends Sportsfiskerforening. Drengene fra Vends var for anden gang på tur i Storå, og resultatet er nogenlunde det samme som sidst. Dog var fiskene en smule større under denne uges tur, men uden at være prangende. Turen i dag var et stort arbejde for forholdsvis få fisk, og man kan godt undre sig lidt over, hvor storåens fisk gemmer sig? Svaret får vi måske når der kommer lidt mere vand fra oven. Der blev hjemtaget 20 fisk hvoraf de 13 var hunner.  

Følg med igen på næste søndag, hvor vi igen giver en opdatering på elfiskeriet i de fynske vandløb!

Frivillige fra Morud lystfiskerforening med fuldt fokus på elfiskeriet
Søren Knabe