Facebook Youtube Instagram
07.11.2021

Opdatering på det fynske elfiskeri – uge 44

Så blev sæsonen for alvor slået i gang, og der har været fuld gang i elektroderne i hele den forgangne uge. 

Og hvor vi så ofte har kæmpet med lav vandstand, så har vi i år haft helt andre ”spændende” udfordringer og ubesvarede spørgsmål! Er der for meget vand? er fiskene kommet? Hvor modne er fiskene så tidligt på sæsonen? Står fiskene på åernes ydre partier, på midterstykkerne, eller har de allerede indfundet sig på gydebankerne?

Ugens første ture gav lidt modstridende svar, men siden er vi blevet en smule klogere – eller måske nærmere mere forvirrede – for det lader til fiskene kan være overalt. Faktisk har det vist sig at fiskene i nogle vandløb har taget ophold på mellemstykkerne, mens de andre steder er steget ret højt. Men et er sikkert, og det er, at fiskene i mange vandløb allerede er i fuld gang med gydegravningerne, og at en meget stor del af de fisk som kom til vandløbene under årets første store nedbørsmængde, vil gyde indenfor kort tid. Det er formentligt kun et spørgsmål om dage inden det for alvor går løs!

I skrivende stund er weekendens fiskeri veloverstået, og vi er en del der sidder tilbage med trætte ben efter et par gode ture. Nu tager de frivillige en velfortjent slapper, og så håber vi at Mogens, Linda og de andre på Fyns Laksefisk har fået hvilet ud i weekenden, for i morgen skal de på den igen!

Herunder kan I læse hvordan den forgangne uge er forløbet.

 

En genudsat han fra Brende å

Mandag d. 1. nov. Lindved Å – Fyns Laksefisk. Linda Bollerup beretter! ”Turen i Lindved å i dag var meget fiskefattig. Der var godt med vand, masser af forhindringer, en lille brugt gydebanke og næsten ingen fisk. Der blev genudsat fem hanner (alle af egen avl) og fire hunner (to vilde og to af egen avl).

Jeg er meget spændt på at se, hvad elfiskeriet i Lindved å giver på lørdag, når der fiskes længere oppe i systemet

Mandag d. 1. nov. Vejstrup Å. – Svendborg Sportsfiskerforening. Kim Mathiesen havde samlet et lille hold for at tage på et tidligt togt på den nedre del af Vejstrup Å, hvilket jo normalt ville bære godt med frugt, men sådan skulle det ikke gå i år. Fiskene var med stor sandsynlighed allerede smuttet forbi det lavtliggende stykke. Turen indbragte 16 fisk.

Tirsdag d. 2. nov. Vejrup Å – Fyns Laksefisk. Der var desværre ikke voldsomt mange fisk i Vejrup å i går. Der blev set flere udlegede, men der var stadig en masse uberørte gydebanker. Helt præcis hjemtog vi 16 fisk, og genudsatte 23 stk. Hovedparten af de genudsatte var egen avl, og da der udelukkende avles på vilde fisk, så bliver alle fisk af egen avl altså genudsat. Desuden var der 6 – 7 fisk som allerede havde været på leg, og disse fisk hjemtages naturligvis heller ikke.

Onsdag d. 3. nov. Kongshøj Å – Fyns Laksefisk. Karsten Bangsgaard fortæller at kollegerne Morten og Mogens havde brugt en del krudt på at kæmpe sig igennem Kongshøj å, som viste sig fra sin ufremkommelige side med flere væltede træer som skulle forceres. Der blev gået et langt stræk men man endte ’kun’ med at hjemtage 14 fisk (derudover blev 7 genudsat. Heraf var 6 udleget) – sæsonens største fisk blev dog fanget i dag. En flot hanfisk på 78 cm, og som sidebemærkning kan nævnes, at den største fisk i løbet af en sæson før er kommet fra Kongshøj å.

Der blev ydermere observeret vildt mange ørreder mellem 5-20 cm, hvilket jo er yderst positivt. Desværre så elfiskes der opstrøms opstemningen i Kongshøj Å, og det er desværre langt fra alle smolt der finder omløbsstryget på deres vej mod havet.

Torsdag d. 4. nov. Vindinge Å – Fyns Laksefisk. Mogens Kornbæk havde fået hvilet benene nok til han om torsdagen kunne tage frivillige Per Smidt og Ullerslev Sportsfiskerforenings vandplejeformand – Finn Gandrup – med på tur i Vindinge Å. Mogens har sendt følgende beretning fra turen.

”Vi gik et langt stykke af Ullerslevs og noget af Dalums stykke. Vi havde 25 fisk med hjem, så det var en rigtig fin tur. Største fisk en hun på 78 cm samt en tilhørende hanfisk på 72. Vi så 3 fisk med skader som muligvis kunne stamme fra sæl. Der blev observeret nogle få gydebanker.”

Opdateringen fortsætter efter billedet.

Juniorer fra Vends Sportsfiskerforening i fuld gang med at elfiske

Lørdag d. 6. nov. Lindved Å (Hollufgaard) – Vandpleje Fyn. Lørdag blev det Vandpleje Fyns tur til at komme i vandet, og som det nærmest er tradition, så gik turen i Lindved å. Turen forløb ganske fint og Vandplejen havde fået fint og fornemt selskab af en flok midtfynske loge-søstre som agerede ”nettere” under dages fiskeri. Desværre stødte holdet på en større og meget skarp sten, så deres båd blev beskadiget i sådan grad at fiskeriet måtte indstilles. Turen hjembragte 16 fine fisk til Fyns Laksefisk.

Lørdag d. 6. nov. Storå – Vends Sportsfiskerforening. I Storå havde holdet fra Vends store startproblemer med en af de nye generatorer – troede man. Det vist sig senere at være for kraftig ledningsevne i vandløbet, muligvis som følge af partikler i vandet. Efter noget tid fik man halveret katoden, og det gav pote så fiskeriet kunne gennemføres. I Storå fiskede man hovedsageligt et mellem, og et øvre stykke, og der var stort set fisk overalt.

Der blev hjemtaget 11 hunner og 9 hanner, og genudsat nogenlunde samme antal, og resultatet kom blandt andet i hus på grund af 4 af foreningens juniorer som var med på elfiskeri for første gang!

På trods af stor sandvandring og sparsomme skjul, så blev der også i Storå observeret meget yngel, og så blev der i øvrigt fanget en stor flot hanlaks (med fedtfinne) på en af foreningens netop udlagte gydebanker ved Brenderup.

Søndag d. 7. nov. Ryds Å – Vandpleje Fyn. Kim & Jonas fra VPF havde en fin tur i Ryds Å. Der blev hjemtaget 31 fisk med en ligelig fordeling mellem hunner og hanner. Der blev desuden observeret mange gydebanker og genudsat en betydelig mængde udlegede hunner.

Søndag d. 7. nov. Holmehavebækken – Dalum Lystfiskerforening. Dalum var ligeledes på årets første tur, og Martin, Palle og Per, var ikke just lykkelige for resultatet. Der blev kun hjemtaget 8 fisk fra Holmehavebækken, men resultatet bør nok tilskrives den store afstrømning og deraf følgende høje vandstand som besværliggjorde fiskeriet. Uanset resultatet, så er det meget prisværdigt at holdet tog kampen op med vandmasserne og gennemførte turen!

Søndag d. 7. nov. Brende Å – Vends Sportsfiskerforening. Den store nedbørsmængde fra forleden blev natten til søndag krydret med yderligere 13 mm. regn, hvilket igen havde gjort Brende å totalt uigennemsigtig og kakaofarvet. Og eftersom stykket nedstrøms Aarup falder kraftigt var en aflysning nært forestående, men efter en kort rådslagning besluttede holdet sig for at prøve at elfiske, for nu var man jo alligevel ude af fjerene – og det var vist godt man forsøgte sig, for det skulle vise sig at man havde ramt dag/forhold lige i r…. som man siger!

Der blev i alt hjemtaget 59 super fine havørreder fra Brende å. De største hjemtagne fisk var en han på 80 og 2 hunner på hhv. 69 og 66 cm. Ydermere blev der genudsat rigtigt mange ørreder i varierende størrelser heriblandt 2 store hanfisk af den grove kaliber, 3 flotte bækørreder, og en del udlegede fisk. Der blev ikke observeret gydebanker da det var umuligt at se bunden, men det var tydeligt at mærke at bunden var slået op mange steder. Der blev desuden observeret en del elritser og en masse ørredyngel på strækningen.

Elfiskeplan for uge 45
Søren Knabe