Facebook Youtube Instagram
10.05.2022

Nyt gydegrus til Alenbækken

Sidste weekend løb årets første frivillige restaureringsprojekt af stablen. 8 frivillige sportsfiskere fra Facebook-gruppen ”Havørredfiskeri på Fyn” havde takket, ja til at give den en skalle i Alenbækken ved Glamsbjerg, og resultatet blev helt fantastisk!


Nyt liv til den gamle søbund

I mange hundrede år har ørrederne banket næsen mod den ene opstemning efter den anden, når de har søgt mod det øvre dele af Haarby å for at gyde. Men sådan er det ikke længere! Med hjælp fra statens vandplaner, og Havørred Fyn, har Assens Kommune skabt fri passage langt op i å-systemet. Senest har kommunen i 2020 skabt passage gennem den tidligere møllesø i Alenbækken. Nærmere betegnet er det opstemningen ved det gamle teglværk, ved Karlsskovvej vest for Glamsbjerg, der er fjernet som en af de sidste ”alvorlige” opstemninger i Haarby Å.

Under reetablering af vandløbet har kommunens entreprenør udgravet, og genslynget et nyt vandløb i den gamle søbund. Efter færdiggørelsen fremstod en kortere delstrækning uden nævneværdige skjul, og derfor også uden gydemuligheder. Men det har frivillige sportsfiskere i den forgangne weekend lavet om på. Og hvor der før lå en dyb mørk sø, så ligger der nu 430 meter lækkert vandløb, i noget nær den skønneste ådal man kan tænke sig.

 

3 timer, og færdigt arbejde
Lørdag formiddag mødtes 8 frivillige sportsfiskere til en formiddag med restaurering på programmet. På få timer blev der udlagt 8 m3 gydegrus, og 4m3 skjulesten, i det der tidligere var et nøgent vandløbstrace. De frivillige sportsfiskere fik hjælp til det hårde arbejde af en maskinfører fra Hede Danmark, men det til trods, så gav materiale udlægningen alligevel lidt sved på panden på alle deltagerne.
Efter 3 timers forholdsvis let og hyggeligt arbejde forelå resultatet. Et flot og meget idyllisk vandløb hvor der hverken mangler sten eller grus. Det er helt fantastisk, om man kan ikke rose de frivillige nok. Dels fordi de gider bruge en formiddag i den gode sags tjeneste, og dels for deres tilmeldinger gjorde projektets udførsel her muligt!


8 km ekstra gyde-og opv
ækstområde
Med fjernelse af spærringen ved teglværket har Assens Kommune åbnet Haarby å for yderligere 8 km potentielt gyde-og opvækstområde. Vandløbets ørredbestand kan således ventes at blive styrket betydeligt.

Se TV2Fyns omtale af projektet her

Se også TV2Fyns korte tv indslag fra lørdagens nyhedsudsendelse her.

 

 

Søren Knabe