Facebook Youtube Instagram
12.10.2023

Havørredens Dag 2023 – En hyggelig aften i havørredens tegn!

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk

I går blev Havørredens Dag afholdt på Fyns Laksefisk ved FGU Fyn i den gamle hestestald. Det blev en fantastisk dag for både sportsfiskere og andre naturinteresserede. Havørredens Dag er en årlig begivenhed, som nu er tilbagevendt efter Corona. Her bliver der i fællesskab sat fokus på vores elskede havørred.  Havørredens Dag er sat i søen i et fællesskab af Havørred Fyn, Fyns Laksefisk og Vandpleje Fyn. Sammen har vi taget initiativ til fejring og markering af den fynske havørred. Og hvor bedre at gøre dét end hos Fyns Laksefisk i Odense?

Arrangementet samlede et stort antal deltagere, faktisk var der fuldt hus (omkring 140 mand) der alle delte den fælles interesse for havørreden. Aftenen bød på et indblik i det arbejde som sker hos Havørred Fyn, Fyns Laksefisk og Vandpleje Fyn, mens der også var spændene foredrag fra Christian Skov v. DTU AQUA, Torben Kaas v. Danmarks Sportsfiskerforbund og Niklas Albrechtsen v. Vandpleje Fyn om Skarven.

Aftenen bød særligt på et indblik i vigtigheden af at bevare havørredens levesteder, forbedre vandkvaliteten og mindske påvirkningen af miljøet. Diskussioner om forskellige arbejdsindsatser og de nyeste forskningsresultater bidrog til at udbrede bevidstheden om, hvordan vi bedst kan beskytte og benytte denne skattede fiskeart. Der blev også præsenteret nye friske tal omkring Havørred fiskeriet på Fyn, som desværre ser ud til at producere mindre store fisk... Noget som ligger i vores strategi at arbejde videre på. 

"Havørredens Dag er en fantastisk mulighed for at forene vores bestræbelser på at bevare en vigtig art og samtidig nyde den smukke natur og lystfiskeriet, som Fyn har at byde på” – Søren Bay, Projektleder Havørred Fyn. I pausen var udendørs opstillet telte, fakler og bålfade hvor man kunne få en snak med oplægsholderne. Imens blev grillen tændt og der blev budt på pølser, øl, vand og varm kaffe. 

Arrangementet viste, at engagementet for havørrederne er stærkt på øen. Havørredens Dag handler også om at give tilbage til alle de frivillige som hvert år hjælper til med stort og småt. Uden dem var der intet Havørred Fyn! – Så endnu en gang, stort tak til alle der deltog, og stort tak for den indsats som vi hvert år oplever, om enten det er på kysten, ved åen, eller et helt tredje sted.

Christian Thomsen