Facebook Youtube Instagram
11.11.2021

Havørred Fyns vandløbsgruppemøde, efterår 2021

Søren Bay, Projektleder

sobay@assens.dk

Havørred Fyns projektgruppe har efter gennemgang af efterårets ansøgninger tildelt støtte til vandløbsprojekter følgende steder:

Assens Kommune:

  • et projekt i Brende Å
  • et projekt i Langedil,
  • to projekter Hårby Å
  • en bestandsanalyse

Svendborg Kommune:

  • to projekter i Tange Å

Ærø Kommune:

  • Forundersøgelse af mulige projekter i Kirkebækken og Tranderupafløbet.
  • Et projekt i Tranderupafløbet.

Fåborg Midtfyn Kommune:

  • Et projekt i Hundstrup Å

Gruppen har derudover besluttet, at der skal laves informationsmateriale om vandløb og ørreder. I 2021 har Havørred Fyn i alt givet tilsagn til 12 restaureringsprojekter og 2 forundersøgelser. Der bliver altså fortsat lavet cirka et projekt i måneden i Havørred Fyn regi – dette helt uden at tælle alle de frivillige restaureringer og udlæg af gydegrus med.Søren Bay, Projektleder