Facebook Youtube Instagram
05.10.2022

Grusbanden genoplives

Et nyt samarbejde mellem Vandpleje Fyns forretningsudvalg og Havørred Fyns frivillighedskoordinator, resulterer nu i en genoplivning af grusbanden. Arbejdsgruppen vil fremover gå under navnet “Den Fynske Grusbande”!


For år tilbage opfandt Vandpleje Fyn begrebet ”Grusbanden” hvor alle vandløbsinteresserede, uanset tilhørsforhold, kunne gøre en fysisk forskel for fynske vandløb. Fænomenet bredte sig hastigt til andre dele af landet, og grusbanden høstede stor succes og anerkendelse for initiativ og arbejdsindsats.
Som årene er gået er bandens aktiviteter dog svundet meget ind, og de senere år har bandens materiel stor set stået ubenyttet hen. Det skal et nyt og produktivt samarbejde mellem de to organisationer nu lave om på.


Et fælles projekt
Tidligere blev grusbanden udelukkende drevet af frivillige vandplejere i Vandpleje Fyn, men med ansættelsen af en frivillighedskoordinator, har Havørred Fyn ønsket at styrke den frivillige indsats. Det resulterer nu i, at Den Fynske Grusbande bliver et fælles projekt under fælles ledelse, og opgaverne ligger klar fra start.

”Som frivillighedskoordinator er det min vigtigste opgave at sørge for at grusbanden hele tiden har noget at rive i. Min opgave bliver derfor at skrive, og kontinuerligt få myndighedsgodkendt en lang række projekter. Omvendt bliver det primært Vandpleje Fyns formand og projektkoordinator, Lars Rix Petersen, der sammen med øvrige projektledere i Vandpleje Fyn som kommer til at stå for udførslen.” – siger Søren Knabe, frivillighedskoordinator Havørred Fyn.

 

En spritny facebookgruppe
Før i tiden var grusbanden både en mailliste og en facebook-gruppe, men den nye persondataforordning har medført, at grusbanden udelukkende vil være at finde på Facebook fremover. Der er til lejligheden oprettet en helt ny frisk og informativ gruppe, hvor alle interesserede kan tilmelde sig lige netop det projekt som de ønsker at deltage i.

”Der er løbet meget vand i åen siden grusbanden sidst var i aktion, og vi føler der er brug for at starte på en frisk. Af praktiske grunde har vi valgt at viske tavlen ren, og vi starter derfor grusbanden op i en helt ny og trimmet version 2.0.” – Siger Lars Rix Petersen, formand og projektkoordinator i Vandpleje Fyn

 

Det første projekt
Det bliver Lars Rix Petersen og Søren Knabe som i fællesskab vil drive den nye gruppe. Det er planen at man fremover vil tilbyde grusbandens medlemmer arbejde hver måned sæsonen igennem. Den nye grusbande starter med et premiere-projekt på Nordfyn d. 23. oktober, og man lige nøjagtig kan nå at få udlagt lidt gydegrus inden ørredernes gydevandring påbegyndes. herefter kalder vandløbene på ro i vinterperioden.

De mørke måneder bruger Vandpleje Fyn og Havørred Fyn til at få opbygget en slagkraftig grusbande, og så man er klar til at tage fat på 2023 i slutningen af marts, hvor yderligere et projekt ligger klar.

Udlægning af gydegrus

Meld dig her
Organisationerne håber at rigtig mange friske fynboer melder sig til den nye grusbande i løbet af vinteren, og som Lars Rix Petersen så rigtigt siger, så er der plads til alle i den nye grusbande.

 

“Om du er ørredfisker, ornitolog, eller blot naturinteresseret er egentlig ganske uvedkommende. Her er det ønsket om at gøre en god og velgørende indsats for de fynske vandløb og vores fælles natur der tæller.” Lyder det fra Lars Rix Petersen

 

Du finder grusbanden ved at søge på på ”Grusbanden (Fyn) på Facebook, eller ved at klikke på linket her: Den Fynske Grusbande

Søren Knabe