Facebook Youtube Instagram
10.12.2021

Fyn – hjemsted for verdens første smoltrev

Hvert år gyder havørrederne i de fynske vandløb og resultatet er en kærkommen, naturlig produktion af fynske havørreder. I de fleste af vandløbene her på Fyn, har de små havørreder gode gemmesteder og derved ditto overlevelseschancer. Historien er nogle gange en anden, når de har vokset sig større og bevæger sig ud i det åbne og ubeskyttede saltvand, hvor der, udover at være flere rovdyr, også er færre steder at skjule sig når man er smolt. Det bliver der lavet om på nu! De kommende år bliver der anlagt et stenrev til smolt i Båringvig på Nordfyn, ud for Storåen. Hos Havørred Fyn byder vi initiativet hjerteligt velkommen og håber selvfølgelig på flere smoltrev over de kommende år langs kysterne på Fyn.

 

Figur 3. Tang og muslinger hæfter sig fast på hårde overflader. Mange smådyr lever i tangskove. Derfor forventes det, at smolt-revet over tid vil danne et godt fødegrundlag. (Fiskepleje.dk)

Hos Havørred Fyn og især hos den frivillige vandpleje, arbejder vi primært for at forbedre ørredernes gyde- og opvækstmuligheder i de fynske vandløb. Det gør vi bl.a. ved at udlægge gydegrus, rense gydebanker, udlægge skjulesten og dødt ved og meget andet.

I mange år har fiskenes overgang til det salte miljø været en overset detalje, som der nu rettes større fokus på. Problemet er ret beset, at fiskenes udvandring af vandløbene ofte er forbundet med anseelige farer, da der meget ofte mangler skjulemuligheder i det kystnære og lavt vandede områder nær vandløbenes udmundinger. For ørredsmolten er mødet med det salte miljø en stor omvæltning som kræver en vis tilvænning, og derfor kan et strategisk velplaceret stenrev være helt essentielt for ørredernes overlevelsesmuligheder.

Nu kommer der heldigvis fokus på smoltene og deres overlevelseschancer i havet. Som et forsøg etableres nu Danmarks første smoltrev, som giver ørrederne mulighed for at søge tilflugt og ”helle” umiddelbart efter ankomsten til de salte omgivelser. Det undersøiske smoltrev kommer til at bestå af 4000 m2 sten, som ud over at tilbyde skjul for ørredsmolt, ligeledes over tid, forventes at tilbyde smolten et rigt udvalg af fødemuligheder. Ørreden er nemlig ikke ene om at blive tiltrukket af skjul i form af sten, muslinger og tangplanter.

Figur 4. Illustration af det kommende smolt-rev ved udmundingen af Storå på Nordfyn. Revet vil bestå af to sider med ca. 40 cm store sten (mørkegrå markeringer). For enden placeres sten i størrelsen 40-70 cm, som skal udgøre huledannende rev (lysegrå markeringer). (Fiskepleje.dk)

Smoltrevet placeres på Nordfyn ud for Storåen, og revet er en del af projektet Bælt i Balance som hører under Naturpark Lillebælt. Projektet støttes af Velux Fonden, og monitoreres af DTU Aqua. Som en ekstra foranstaltning for smoltens overlevelse er storåens udløb, som så mange andre fynske vandløbsudmundinger, en del af smoltvagternes overvågningsområde når Havørred Fyn i samarbejde med Fyns laksefisk udsætter ørredsmolt hvert år i april måned.

Man kan læse mere om verdens største smolt-rev hos DTU lige her: https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2021/12/verdens-foerste-smoltrev?id=bb16cfdc-1411-4791-8522-88ad53256d03&fbclid=IwAR0_wcRy46lD5gJkAsDvy0TG3Bew1TaraVlyQN2iJ1FfAVBgl7ezsf9t1eI

Søren Knabe