Facebook Youtube Instagram
14.11.2023

Fri passage og nyt gydegrus til nedre del af Christinedalsbækken

Søndag d. 5. november udlagde Svendborg Sportsfiskerforening gydegrus i Christinedalsbækken ved Svendborg. Foreningen fik derved skruet den sidste skrue i en planlagt tretrinsraket, der nu har tilført Svendborg by 500 meter nyt ørredvandløb.
Vandløbet er godt nok i den mindre størrelseskategori - men de fysiske forhold er nu helt i absolut top.

Inde midt i Svendborg by, et stenkast fra Svendborgsundbroen, ligger en lille perle af et naturområde. Christinedalen som skoven hedder, er en lille bynær skov med et dramatisk terræn og forholdsvis uberørt natur. I bunden af skovens dal bugter den - på dette stræk – lige så uberørte Christinedalsbæk sig på en 500 meter lang strækning.

Vandløbet, som nok er ukendt for de fleste, ligger hovedsageligt hengemt i rør. Det har sit udspring i Sofielundskoven ved Ryttervej, inden det forsvinder i et betonrør omkring Johs Jørgensens vej.
Lige syd for Kogtved vej ser vandløbet atter dagens lys, og i skovbrynet ved vejen der forbinder Rantzausminde og Svendborg by, genfinder vandløbet atter sit frie løb. Den sidste del af vandløbets forløb sker gennem den skovklædte Christinedal, inden det udmunder i Svendborgsund lidt vest for broen.

Vandløbet i skoven

Når man passerer vandløbet ved Svendborgsund, så synes det ikke af noget særligt. Faktisk opdager man det næppe når man går tur ved Strandhuse. Er man opmærksom, og kigger man godt efter, så finder man vandløbet ved et lille åbent areal. Og følger man den lille grussti der fører ind til skoven ved Christinedalen – så bredes vandløbet ud til det smukkeste lille skovvandløb!

Inde i skoven baner vandløbet sig vej mellem store sten og væltede træer. Vandløbets fald er op mod 25 promille, og det minder her mest af alt om en mindre norsk skovbæk. Desværre, så er vandføringen ret begrænset i store dele af året, og den åbne vandløbsstrækning er ikke særlig lang.

Christinedalsbækken, lav sommervandføring

Superflotte fysiske forhold

Til gengæld, kan man sige, så er vandløbets fysiske forhold på den åbne strækning helt i top. Det er fyldt med sten og groft bundsubstrat i alle afskygninger, og så er der masser af dødt ved på hele strækningen. Vandløbet er uvenligt overfor predatorer, og så ligger det uberørt, ureguleret, og skyggepåvirket hen.

Det er åbenlyst for enhver at både vandløb og skov vedligeholdes meget nænsomt af Svendborg kommune. Vandløbet er kort sagt en ukendt perle lige midt i Svendborg by.

Christinedalsbækken – et vandløbsprojekt?

I oktober 2022 havde jeg en snak med Jakob Humaidan fra Svendborg Sportsfiskerforening omkring smoltudsætninger. Samtalen drejede sig hurtigt ind på Christinedalsbækken, som Jakob havde fået et godt øje til.

I første omgang gik snakken på hvorvidt der kunne udsættes smolt i bækken, men ret hurtigt drejede samtalen sig ind på et muligt restaureringsprojekt. Jakob var overbevist om at bækken havde potentiale. Problemet var blot, at vandløbet var spærret af et par seriøse stenstyrt, som med ret stor sandsynlighed hindrede al ørredopgang.

Bestandsanalyse, Fjernelse af spærringer, og nyt gydegrus

Sammen blev vi enige om en tretrinsraket, der skulle sikre bækken status som et produktivt ørredvandløb. Planen var, at vi først ville undersøge hvorvidt der allerede var ørreder i den lille bæk.

Efterfølgende skulle vi forsøge at fjerne de to spærringer af sten og træ som blokerede vandløbet for ørredopgang - og sidst men ikke mindst, så ville vi etablere egnede gydeområder for ørred.

Inden det praktiske arbejde kunne udføres, var det nødvendigt at udarbejde et restaureringsprojekt og få dette myndighedsbehandlet ved Svendborg Kommune. Projektansøgningen til Svendborg kommune blev indsendt medio december, og godkendelsen til projektet lå klar efter klagefristens udløb, den 30. maj 2023.

Monitering / Bestandsanalyse

Kort efter sommerferien var første trin i raketten at få undersøgt vandløbet for en evt. fiskebestand, og den 14. september gennemførte Ole Aggeboe, Jakob Humaidan og jeg selv, en bestandsanalyse for at undersøge hvorvidt der allerede fandtes ørred i vandløbet.

Undersøgelsen viste, at der på en 50 meter strækning – helt ude ved havet - stod 48 ørreder af flere forskellige årgange. Noget overraskende når havørrederne kun havde meget sparsomt gydegrus, og ca. 100 lang ferskvands strækning at boltre sig på? Omvendt så lykkedes det os kun at finde én lille ørredyngel opstrøms de to spærringer.

Med undersøgelsen i hænderne kunne vi konkludere at vandløbet ikke var passabelt for havørreder. Det ville derfor være nødvendigt at fjerne de 2 opstemninger, hvis vi ville have ørrederne helt op til Kogtvedvej. Omvendt kunne vi også konkludere, at det ikke var nødvendigt at kickstarte vandløbet med ørredudsætninger for at etablere en egentlig ørredbestand.

 

Fri passage

21. september blev dagen hvor Svendborg Sportsfiskerforening i samspil med 2 skov- og landskabsingeniør-studerende fra Svendborg Kommune fik fjernet de to trælse opstemninger som spærrede vandløbet. Ved hjælp af brækstænger blev store sten flyttet og anbragt på nye fordelagtige placeringer, ligesom en væltet træstamme blev skåret op og fjernet fra vandløbet. Det samme blev en masse sammenstuvede grene og blade, og efter et par timers hårdt arbejde var der etableret fri passage i vandløbet.

Med rette vandføring ville ørreder, ål og andre fisk og vandlevende insekter, nu have fri passage fra havet og op til Kogtvedvej.

Udlægning af gydegrus

Sidste del af raketten fandt sted for en god uges tid siden hvor der blev udlagt supplerende gydegrus i den lille bæk. For vel er bækken fra naturens hånd udstyret med stenmateriale i alle størrelser, men egnet gydesubstrat var det småt med, og vi valgte derfor at toptune bækken med 9 gydebanker af ypperste kvalitet.

Hvor de første trin i raketten kunne klares med få hænder, så var udlægning af grus en opgave der både krævede rugbrødsmotorer fra frivillige hænder og hestekræfter fra den lokale entreprenør. Heldigvis var Jakobs klubkammerater i Svendborg Sportsfiskerforening friske på at give en hånd med, og på små 4 timer blev bækken forvandlet til et paradis for en gyde-klar ørred. Der blev i alt udlagt 12 tons gydegrus fordelt på 9 gydebanker denne søndag formiddag.

klar til indvielse

Med udlægningen af gydegrus er tretrinsraketten nu klar til affyring, og vi venter med spænding på de første gydemodne ørreder indfinder sig i bækken. Det kræver muligvis at vejrguderne finder sammen og sikrer en god gang nedbør samtidig med en høj vandstand i Svendborgsund. Men en ting er helt sikkert. Alle gydebankerne er klar til indvielse, og Svendborg by har fået 400 meter ekstra ørredvandløb af fineste karakter!

Små vandløb med stor naturværdi

På Fyn er vi begunstiget med en masse små vandløb, præcis som vandløbet i Christinedalsbækken.  vandløbene ofte så små, at de regnes for ubetydelige og som værende uden reel værdi, men sådan forholder virkeligheden sig langt fra. At små og ubetydelige vandløb viser sig ret værdifulde for den samlede ørredbestand, det er Christinedalsbækken et godt eksempel på!

 

Via Havørred Fyn har de fynske kommuner traditionelt arbejdet i øens store vandløb. Vi arbejder i store spærringer og store projekter, og det bliver vi ved med. Men med Grusbanden og den frivillige indsats er vi sammen med de fynske sportsfiskere klar til at tage fat på mindre udfordringer. Vi er fuldt ud bevidste om, at de små vandløb ofte bærer potentiale til at blive små ørredfabrikker. Det gælder blot om at sikre de rette forhold. At vandløbene er små, betyder ikke spor. Bare der er nok af dem. For som man siger ”Mange bække små gør en stor å”

Hvis du, eller din forening, har et lille dejligt vandløb i jeres lokalområde, så er det måske en god anledning til at komme i gang med vandløbsrestaurering, og fra Havørred Fyns side hjælper vi jer gerne i gang. Send gerne en mail til skn@destinationfyn.dk og så hører du fra os.

Søren Knabe