Facebook Youtube Instagram
11.08.2023

Bevilling til Vrangbækken, Svendborg Kommune

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk

Bevillinger til Vrangbækken, Svendborg Kommune

Vrangbækken i Svendborg kommune

I Svendborg kommune er der blevet givet 80% støtte til en forundersøgelse med henblik på genåbningen af en rørlagt strækning af Vrangbækken, som er et tilløb til Lille Bæk i Svendborg Kommune, med Svendborg Kommune som vandløbsmyndighed, altså den ansvarlige for administration og vedligeholdelse. Lille Bæk har en samlet længde på 1.7 km og er ikke rørlagt bortset fra broer og overkørsler.

Vrangbækken - et lukket vandløb

Vrangbækken er et kort vandløb, som er rørlagt på de fleste stræk. Det vurderes, at vandløbet er mellem en og to kilometer i alt, hvor kun få stræk løber åbent. Projektstrækningen er cirka 500 meter og ligger umiddelbart opstrøms udløbet i Lille Bæk, som har sit udløb i Store Bælt omtrent en kilometer nedstrøms. Bækken er åbent på en cirka 200 meter strækning opstrøms projektstrækningen. Det vurderes på nuværende tidspunkt at hvis strækningen åbnes, vil der blive adgang til en 900 meter ny vandløbsstrækning, samt cirka 200 meter åbent vandløb opstrøms. Altså i alt 1.100 meter nye tilgængeligt gyde- og opvækstområder for havørred. I 2017 elfiskede man omkring Vrangbækkens udløb i Lille Bækken, her fandt man en ørredtæthed på 96 yngel på 100m2 og 115 yngel på pr. 100 meter. Ved at åbne spærringen i Vrangbækken, forventes der samme antal ørredtæthed på den nye 1.100m åbne strækning.

Rørlagt

Men lige nu er strækningen rørlagt – og simple ting som rørets diameter er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Der lægges dog op til at det kommende vandløb får en bundbredde på 30-40 centimeter. Det nuværende vandløb har et stort fald – plus 10 promille. Det kommende vandløb skal slynges og forlænges så det får et fald mellem 4-8 promille. Da hele projektstrækningen er rørlagt, er den rørlagte strækning kategoriseret som en spærring.

Tilskud til en forundersøgelse

Nu skal mulighederne undersøges for at genåbne og genslynge den cirka 500-900 meter lange strækning af Vrangbækken. Undersøgelsen vil give oplysninger, som kan danne grundlaget for en høring af projektet efter reglerne om vandløbsregulering og restaurering. Projektet tænkes gennemført af Svendborg Sportsfiskerforening med bistand fra Svendborg Kommune. Sportsfiskerne har været i dialog med lodsejerne, som er positivt indstillede overfor projektet.

Havørred Fyn giver et tilskud på 80% af forundersøgelsens samlede beløb, som er 50.000 kr.  

 

For yderligere information - kontakt da:
Terkel Broe Christensen
Biolog - Svendborg Kommune
Tlf: +4562233438
Email: terkel.broe.christensen@svendborg.dk

Christian Thomsen