Facebook Youtube Instagram
17.11.2022

Elfiskerapporter fra 12/11-17/11

På trods af den lave vandstand i mange af vores vandløb, har sportsfiskerne i de fynske klubber, samt Vandpleje Fyns elfiskehold, kørt fuldt program den forgangne weekend. Nogle ture dog med større udbytte end andre.  

Ganske som ventet var der fint med fisk i de vandløb, hvor vore elfiskere satte strøm til vandet for første gang i år. Anderledes så det ud hvor vi har været for en uges tid siden, men det var nærmest forventeligt. Af samme årsag har Fyns Laksefisk kun været på 2 ture i den forgangne uge, og derfor aflyser vi også en del ture i den kommende periode. Vi gør os klar til at slå til når regnen falder, og vandstanden stiger!

Hvordan det gik i den forgangne uge kan du læse under billedet her…

 

Fiskelauget af 1970 i Haarby å

 

Lørdag d. 12. november: Stavis å/Ryd å: Vandpleje Fyn. Rapport Michael Sørensen
Vi startede hvor Ryds Å og Stavis Å går sammen og gik ca. 200m op i Ryds Å efter vi måtte opgive grundet manglede vand. Vi gik tilbage til Stavis Å hvor vi forsatte ca. 200m forbi jernalderlandsbyen. Vi mødt en dele smolt men der var meget langt imellem fiskerne. Vi fangede i alt 12 styk og havde 2 hunner og 4 hanner med hjem som alle var klar, de andre blev udsat igen da ikke var klar endnu. Vi fik dog ikke nogen som var udlejet.
Den største vi fangede i dag, var ca. 65-70 cm (hjemtaget). Vi mistede et par stykker på grund af udstyret, som blev ved med at slå fra. Vi mødte en del smolt skaller, aborre, og et par små gedder (10-15) cm. Den største fisk blev taget lige efter broen ved jernalderlandsbyen. Efterfølgende fangede vi ikke noget og vi så vi ingen ting (heller ikke noget smolt) og vi afbryd derfor dagens tur.

 

Jensen og Co i Brende å

 

Lørdag d. 12. november: Brende å: Vends Sportsfiskerforening.
Vends fiskede det øvre stykke af Brende Å tæt på byen Aarup. På trods at forholdsvis lav vandstand var der dog rimeligt høje forventninger til søndagens tur, men de blev desværre ikke indfriet. Der var ganske vist havørreder at fange, men slet ikke i det antal som vi havde håbet på. Årsagen skal med al sandsynlighed findes i at vandstanden har begrænset ørredernes lyst til at søge så højt i systemet – men det skal nok komme når vi får vand.
En sjov ting var dog at der blev fanget rigtig mange mindre ål i størrelsen 15-30 cm.
Der blev fanget 44 havørreder i Brende Å. Heraf blev de 27 genudsat!

 

Lørdag d. 12. november: Lunde å + Bogense Bybæk: Morud. Rapport Rune Kaltoft
Så har gode folk fra MLF været på elfisketur i det Nordfynske, til trods for lav vandstand mange steder, fik de unge mennesker som var med på tur, – en på opleveren. Vi kunne sidst på eftermiddagen aflevere flere fine havørreder på Elsesminde. Vi startede dagen tidligt og kørte mod det Nordfynske kl. 07.00, en time senere var vi klar til at starte generatoren i By-bækken v. Bogense, vi startede på et stræk inde i Bogense by, hvor åen løber langsomt og er reguleret.  Åen løber igennem en park m. skov, bunden er blød af løvfald fra træerne, som ikke bliver skyllet væk, ikke lige umiddelbart havørredvand, som skrevet i bogen, men til trods for det, så vi rigtigt meget yngel, hvilket var meget positivt, de store gydemodne havørreder, lod dog vente lidt på sig. På vej ud af byen får åen mere karakterer at regulært gydevand, men pga. af lav vandstand, stoppede vi elfiskeriet her, ca. 400 meter inde på dette stræk, vi har et par enkelte havørreder i baljen, men det giver ikke mening at fortsætte. Grejet pakkes og vi fortsætter videre til Lunde åen.

Her vælger vi at starte midt på strækket, hvor vi har elfiske tilladelser, her er nemlig et par dybe partier, og vi elfisker også ned forbi en gamle spærring af åen, som er blevet nedlagt. Vi starter generatoren og efter 75 meter skubber vi en stor havørred frem i åen, den stopper 30 meter ude ved et lavt parti i åen og vender om og stryger ned ad åen, hen imod elektroden, et par store plask i overfladen og vandsprøjt i hoved på Laura, som står med nettet og fisken har ramt elektrodens spændingsfelt. Men det er godt med unge mennesker bag nettet, og med en hurtig reaktionsevne ligger fisken i nettet få sekunder efter, ”hold op den er tung” -lyder det fra Laura. I nettet ligger en flot han, som skal være med til sikre de næste generationer af fisk.

Vi forsætter elfiskeriet, længere oppe bliver lunde åen desværre hårdt reguleret og brinkerne er sikret med betonsten, ”så åen ikke flytter sig”. Her stopper vi dagens elfiskeri og vi har 7 havørreder i karet, som skal afleveres på Elsesminde. Oplevelsen i Lunde åen var dog positiv, da vi også her så meget yngel. Elfiskeriet i Lundeåen forgik ca. 8 km. fra udløbet. I Lunde åen havde vi også ca. 20 mindre ål i elektroden.

På vej hjem blev næste Weekendtur diskuteret intenst, den oprindelige plan var at tage i Stavis åen på et øvre stræk ved Dybvad og Bredbjerg, men med lav vandstand i åen, vil en tur her ikke give mening. Vi har i stedet besluttet at prøve en pionertur i Odense å, på strækket fra Åsum til Ejby Mølle.

VPF i Lindved å

 

Søndag d. 13. november: Lindved å: Vandpleje Fyn. Rapport af Per Smidt
Vandpleje Fyn havde fornemt besøg i fag af ikke mindre end havørred legenden Kent Andersen, som var med på sin Aller første elfiske tur nogensinde. Også i åen kan han tiltrække havørreder men desværre smuttede dagens største fra ham, men så får den lov til at finde et par hanner selv oppe på gydebankerne. Vi havde også besøg af Villads og hans far Jan Ibsen. den unge mand kom selvfølgelig også med ned i vandløbet på den vigtigste plads af alle som også er ganske eftertragtet på vores ture. Han nettede havørred som havde han aldrig lavet andet. Ikke en eneste fisk svømmede forbi hans træf sikre net-hånd


Søndag d. 13. november: Vindinge å: Dalum og Ullerslev.
Dagen startede med morgenbrød i laden hos lodsejeren. Ullerslev lystfiskerforening stod for morgenbrød og et fantastisk godt fremmøde. Stykket vi elfiskede er fint varieret med stryg, gydebanker, dybe svinge og mange gode skjul.
Havørrederne skulle vi lede langt efter, det lykkes at finde 3 hanfisk, alle dog med fin størrelse.
To rigtig fine hanfisk omkring 60-70cm blev hjemtaget. Vi kunne glæde os over at opleve en rigtig fin bestand af bækørreder i alle størrelser. Ingen af gydebankerne var endnu ikke taget i brug. Vi håber på regn i ugens løb så vi forhåbentligt kan fine hunfiskene næste weekend hvor turen går til Vindinge å ved Ferritslev.
 

Søndag d. 13. november: Haarby å: indrapporteret af Torben Christensen.
Søndag den 13. november stod Fiskelauget af 1970 på listen til årets elfisketur i Haarby å. Meldingerne fra lystfiskere, der havde været ude lørdag, var at der stod rigtig mange fisk langt nedstrøms i åen.
Spørgsmålet var så bare, hvor langt de var gået op i det ekstremt lave og klare vand.
Vi startede med at trække så langt nedstrøms vi kunne på ”Planteskolestykket”. Ingen problemer med at gå i åen! Det var virkeligt lavt. Men hurtigt viste det sig, at der stod ganske godt med fisk af fornuftig størrelse på strækningen.
Da formiddagen var gået og fiskene blev hældt ind i moderfiskeanlægget kunne en sammentælling vise 55 indleverede fisk. Største var en rogntung hun på ca. 65 cm.
To hanfisk i str. +75 cm returnerede til haremmet af hunner på gydebankerne. Et par af Lindas ”efterkommere” blev sat tilbage i åen sammen med nogle udlegede og meget umodne (blanke) fisk. I det klare vand så vi utrolige mængder ½ års fisk og smolt. Dertil mange ål og store mængder små skrubber. Næste års fladfisketur i Fiskelauget bliver i Haarby å… 😊.


 

Søndag d. 13. november: Stokkebækken: Svendborg: AFLYST
Aflyst pga. lav vandstand. Turen er udskudt.
 

Tirsdag d. 15. november: Åå: Rapport af Linda Bollerup
Masser af fisk! Der var mange fisk. Der blev ikke elfisket ret lang strækning og det til trods så blev der genudsat 102 fisk. Der blev hjemtaget 31 fisk. Nogen af disse er allerede afstrøget og ude igen.
Der var kun to udlegede fisk og en del af hunnerne føltes som om, de næsten lige var kommet i åen.
Vi fik hjælp til elfiskeriet af Søren Bay og Kristian Thomsen. Linda, Per, John Poul og en elev var afsted.

 

Onsdag d. 16. november: Lindved å, nedre stykke: Rapport af Mogens Kornbæk
Per Smidt, John Poul, Stina og jeg var afsted. Vi havde ca. 10 fisk med ind. 4 strygeklare hunner, og en han på 73 cm.
Vi så en del gydebanker, og stødte på flere udlegede hunner. Desuden nogle meget medtagede hanner, som nok har stået på det lave vand ganske længe.
De strygeklare blev afstrøget med det samme.


 Mogens fra Fyns laksefisk er endnu engang på Instagram, hvor denne lille video er vist mere end 70.000 gange :-)

 

Status på afstrygning/nyt fra moderfisk: Af Linda Bollerup.
Vi er nu på 13,8 liter æg. Fordelingen lyder på 7,8 liter fra vest, 0,5 liter Øst og 5,5 liter fra Odense fjord. Vi stryger igen i næste uge (mandag-tirsdag).
Der er kommet godt med Vestfisk og Odense fjord fisk. Men ikke ret mange Østfisk.
Den forholdsvise lave vandstand driller os mere i de Østvendte vandløb. Her er vi fiskene mere afhængig af nedbør for at de kan vandre op. I de Vestvendte vandløb er der nemmere adgang.
Lørdag går Kim og Svendborg i Stokkebækken og forhåbentlig giver det lidt flere Østfisk.

Søren Knabe