Facebook Youtube Instagram
08.10.2021

3 lørdage 3 vandløbsprojekter 3 forskellige vandløb

Martin Porsborg Hemrich

mphem@destinationfyn.dk

De kommende 3 lørdage er der 3 restaureringsprojekter i 3 forskellige vandløb på tapetet. Vi mangler folk til to af projekterne. Hvis du kan køre trillebør og har lyst til at bruge rugbrødsmotoren til lidt natur-crossfit, så må du endelig ikke tøve med at sende din tilmelding. Alle er meget velkomne.

Læs mere om projekterne herunder.

 

Lørdag d. 9.okt. Klimaprojekt i Tommerup. Fuldt booket.

Lørdag d. 16.okt. Gydegrus udlægges i Storå – tilmelding på skn@destinationfyn.dk

Lørdag d. 23.okt. Gydegrus og skjulesten udlægges i Alenbæk – Tilmelding på skn@destinationfyn.dk

Om projektet i Storå

I sommer fik Vends Sportsfiskerforening tilladelse til at udlægge gydegrus og skjulesten ved Bogensevej i Storå, men tiden er løbet en smule fra foreningen som må erkende at det har trukket ud med udførelsen. Derfor har man nu besluttet at søge hjælp ved Grusbanden, og ydermere besluttet at dele projektet op i to faser. Første del bliver udlægning af gydegrus – for det kan vist lige nås inden ørrederne for alvor kommer buldrende.

Hvis vejret eller holder, og hvis vi forskånes for alt for meget nedbør de kommende 10 dage, så har vi brug for hjælp til at udlægge 8 m3 gydegrus som supplement til eksisterende gydebanker der ligger lige opstrøms Bogensevej. Grus udlægningen er som nævnt første del af et større projekt der har til formål at forbedre opvækst og levevilkårene for de ørreder der klækkes og starter deres liv i gydebankerne på Smedens Eng ved Brenderup.

Anden etape af projektet kommer til at løbe af stablen i forsommeren 2022. Her vil man udlægge store mængder af skjulesten og dødt ved for at skabe variation på den forholdsvis kedelige å-strækning der umiddelbart nedstrøms Bogensevej. Mere herom til næste år når der er blade på træerne og vandstanden igen tillader arbejde i vandløbet.

Om små 14 dage gælder det som nævnt udlægning af grus. Der skal fragtes grus i trillebør fra oplagringspladsen ved Bogensevej og ned til vandløbet. Strækningen er lettere drilsk og den er ikke passabel for maskine. Af den grund får vi brug for en del friske hjælpere som er klar til at fyre op i trillebør og rugbrødsmotorer. Alt i alt er der brug for 12-14 hjælpere som vil ofre en formiddag i den gode sags tjeneste og hjælpe med at gøre gydebankerne klar til sæsonen.

Vandpleje Fyn stiller velvilligt deres Grusbande traileren til rådighed, så vi kommer ikke til at mangle materiel. Alt du skal medbringe er passende arbejdsbeklædning, waders/gummistøvler, arbejdshandsker og dit gode humør.

Vi starter arbejdet med kaffe og rundstykker, og arbejdet forventes at vare 2-3 timer.

Sted: Brenderup

Dato: Lørdag d. 16/10

Tidspunkt: 9:30 – 12:00

Om projektet i Alenbæk

I Alenbæk har Assens kommune gennemført et vandplanprojekt.

Der er fjernet en spærring og opstrøms denne fjernede spærring løber vandløbet i et slynget forløb igennem engen.

Der skal udlægges 8m3 gydegrus og 6m3 skjulesten på strækningen. En lille maskine vil udføre det groveste arbejde med gydegruset, men skjulestenene skal fordeles manuelt i vandløbet.

Vi starter arbejdet kl. 09:00 og forventer at være færdige omkring middag, hvor Vandpleje Fyn vil kvittere med en øl/vand og en velfortjent sandwich.

Vandløbet er ikke så stort, så et par langskaftede støvler / skridtstøvler og selvfølgelig waders er godt arbejdstøj.

Et par gode arbejdshandsker kan også anbefales.

Til projektet i Alenbæk skal vi bruge ca. 8 frivillige.

Sted: Alenbæk

Dato: Lørdag d. 23/10

Tidspunkt: 9:00 – 12:00

Se mere om Alenbæk her…
https://fb.watch/8scjzN8TgS/

https://fb.watch/8scjzN8TgS/

Martin Porsborg Hemrich