Facebook Youtube Instagram
C&R: Bæredygtigt fynsk havørredfiskeri

C&R: Bæredygtigt fynsk havørredfiskeri

Fredningstider, mindste- og størstemål, fangstbegrænsninger, omsætningsforbud og fredede områder er velkendte forvaltningsmetoder til at beskytte fiskebestande. Beskyttelse og benyttelse af havørrederne er noget, som vi alle har en interesse i. ”Catch & release” er i alle tilfælde dén metode, som vi sportsfiskere i mest bogstavelige forstand har i egne hænder.

Vi har fremtiden i egen hånd

Vi er mange forskellige sportsfiskere ved kysten, og vores forskellige holdninger til catch & release (C&R) er på ingen måde nyt. Derimod kommer der løbende mere og ny forskning og regulær viden frem om emnet. Vi får gradvist større og større indsigt i, hvordan forskellige arter af fisk i forskellige habitater påvirkes af deres møde med bl.a. sportsfiskere.

Nogle steder i verden er genudsætning direkte forbudt, andre steder påtvunget, og på Fyn, Ærø og Langeland er valget helt op til den enkelte havørredfisker (Mindstemål på kysten: 40 cm. / Odense fjord: 45 cm.). Dét tvinger en til at tage stilling til C&R, hvem gang man er lykkedes med at få en havørred mellem hænderne.

havørred fyn genudsætning bæredygtigt fiskeri

“The finest gift you can give to any fisherman is to put a good fish back, and who knows if the fish that you caught isn’t someone else’s gift to you?” – Lee Wulff

Det simple regnestykke

Regnestykket er simpelt: En genudsat havørred er en havørred mere, som potentielt kan formere sig. Der skal naturligvis overholdes regler om fredningstider og om hvorvidt fisken er i gydedragt eller ej. Men grundlæggende set er enhver fisk før eller siden en gydefisk, uanset hvor den fanges.

Det er vurderet, at alene sportsfiskere i Danmark hvert år fanger ca. 1 mio. havørreder. Af disse fisk hjemtages ca. 316.000 stk. (Kilde: DTU Aqua Report No. 240-2011: Eel, sea trout and cod catches in Danish recreational fishing, s. 18-19). Hvor uendeligt meget bedre vil det fynske havørredfiskeri ikke blive, hvis vi genudsatte flere disse (gyde-) fisk?

havørred fyn genudsætning bæredygtigt fiskeri

Anbefalinger til skånsomt lystfiskeri

Der er flere faktorer, som har betydning for, hvordan genudsætningen af havørreden forløber og hvorvidt at fisken overlever: Hvordan er fisken kroget? Hvor længe fighter du fisken? Hvordan håndterer du havørreden efter at fangsten er lykkedes?

Ønsker man at genudsætte sin fangst, er der få og enkle forholdsregler, som giver en mere hensynsfuld håndtering af din havørred. For at øge havørredens chancer for overlevelse efter genudsætning, anbefales følgende:

  • En lang håndteringstid reducerer fiskens chancer for overlevelse: Undgå at udtrætte fisken mere end højst nødvendigt i løbet af fighten.
  • Begræns tidsperioden, hvor fisken er ude af vandet: Overvej om det overhovedet er nødvendigt for dig, at løfte fisken fri af vandet? ”Keep ’em wet” som mange siger – og gør.
  • Håndland fisken (med våd hånd) eller brug et knudeløst fangstnet.
  • Undgå al unødig berøring af fisken: Beskyt dens vigtige slimlag.
  • Har du mulighed for det, så afkrog havørreden under vand. Et ekstra element kan være, at bruge modhageløse kroge – de tager desuden kun et øjeblik at fjerne fra fiskens kæft.
  • Brug så små kroge som muligt. De reducerer risici for blødende skader i fiskens svælg og i gæller. Blødere dør: Studier fra rekreativt geddefiskeri viser, at dødelighed efter afkrogning og genudsætning har en tæt sammenhæng med dybe og blødende krogninger i fiskens svælg og gæller.
  • Brug en krogløser-tang eller –værktøj.
  • Skal du have fisken op af vandet, eks. til et foto, så løft den nænsomt og horisontalt under gæller/hoved og under bugen. Et fangstnet kan være et fint alternativt og en stor hjælp, eks. med et netpose af silikone.
  • Når du genudsætter fisken, så hjælp den nænsomt på vej. Slip den ikke før end den selv svømmer afsted.

Du kan læse mere om gode råd og anbefalinger på websitet for Danmarks Tekniske Universitet, AQUA, i artiklen ”Anbefalinger til skånsomt lystfiskeri” på www.fiskepleje.dk.

havørred fyn genudsætning bæredygtigt fiskeri

Ingenting kommer af sig selv

På Fyn er vi mange lokale sportsfiskere, organiseret i næsten omkring 30 foreninger, som er meget engagerede i arbejdet med de fynske havørreder. Engagementet er imponerede, når der frivilligt skal restaureres vandløb, el-fiskes og udlægges mange ton grus til ørredernes gydning i vandløbene. Engagementet kommer af omsorg og interesse for naturen og fiskene. Og naturligvis interessen i, at bestanden af havørreder vokser og trives. Dét giver respekt for bestanden af lokale fisk, som man har arbejdet hårdt for at hjælpe tilbage på fode. Der er kommet en stor bevidsthed om, at genudsætning af en fanget havørred, også er et helt konkret bidrag til en større bestand af (større) fisk.

Ligeledes arbejder Havørred Fyn kontinuerligt for en større bestand af større fynske havørreder.

På Fyn, Langeland og Ærø har vi mange havørreder. Nogle er små, andre er store. Naturligvis har størrelsen af en bestand betydning for, hvor stor et udtag af fisk bestanden kan bære. Omvendt er havørrederne ikke kommet af sig selv – for 25-30 år siden havde vi væsentligt færre.

På den baggrund anbefaler Havørred Fyn, at man genudsætter sine fangster: Det er bestemt intet forkert i, at tage en egnet og helt lovlig havørred med hjem, men vi opfordrer til, at man genudsætter fisk som især har høj værdi for bestandens reproduktion. Her er navnlig de store havørred (-hunner) helt uvurderlige.

Alene et frivilligt og selvpålagt mindstemål over de gældende 40 cm. vil betyde, at flere havørreder bliver større. Derved gør man sit bedste til, at en fuldt kønsmoden havørred på mere end 45 cm. gives mulighed for at gyde mindst en gang. Dét giver flere fynske fisk!

/Sek.

havørred fyn genudsætning bæredygtigt fiskeri fyn havørred mefo sea trout