Facebook Youtube Instagram
02.02.2023

Så er der nye Gydebanker til Brende Å

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk

Assens Kommune har sammen med en lodsejer sikret nye gydebanker i i sensommeren 2022 i Brende Å.

 

I alt er der udlagt 7 nye gydebanker i vandløbet nedstrøms Aarup by, et område hvor der i forvejen er gode fysiske forhold med mange skjulesteder.

Projektet er økonomisk støttet af Havørred Fyn for at sikre flere ørreder i vandløbet og i sidste ende flere ørreder langs den fynske kyst.

På grund af de gode fysiske forhold i vandløbet er der udelukkende udlagt gydebanker, det er ikke vurderet at der er behov for yderligere skjul i området.

I Assens Kommune ventede vi spændt på efterårets opgang af ørreder og kunne med glæde se at der allerede i november var livlig aktivitet af gydende ørreder, på flere af de nye gydebanker.

Christian Thomsen