Facebook Youtube Instagram

Fiskeguide: Søren Bay, Projektleder

Søren Bay, Projektleder

Søren Bay, Projektleder

Indlæg af Søren

Temaaften om skarv: Skarvbestandens udvikling i Danmark og hvordan bliver forvaltningen i fremtiden.

01.03.2022

Deltag i temaaften om skarv, og få viden om skarvens biologi, bestandens udvikling og effekten på ferskvandsfiskene. Skarver i vandløb presser i nogle områder sårbare fiskearter- og bestande som stalling, snæbel og bækørred. Sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund kaster Havørred Fyn lys over udfordringen med en temaaften om skarv torsdag den 24. marts 2022. Arrangementet er […]

Ørrederne gyder på nye stryg ved Kirkebjergsøerne

10.12.2021

Lørdag den 9. oktober 2021 blev området Kirkebjergsøerne i Tommerup officielt åbnet. I forbindelse med åbningen, blev der afholdt et arrangement, hvor der blev udlagt flere gydebanker til vandløbets ørreder. Arbejdet blev udført af frivillige vandløbsfolk fra Tommerup Lystfiskerforening, ledt an af vores frivillighedskoordinator, Søren Knabe. Allerede i starten af december i år, har ørrederne […]

Havørred Fyns vandløbsgruppemøde, efterår 2021

11.11.2021

Havørred Fyns projektgruppe har efter gennemgang af efterårets ansøgninger tildelt støtte til vandløbsprojekter følgende steder: Assens Kommune: et projekt i Brende Å et projekt i Langedil, to projekter Hårby Å en bestandsanalyse Svendborg Kommune: to projekter i Tange Å Ærø Kommune: Forundersøgelse af mulige projekter i Kirkebækken og Tranderupafløbet. Et projekt i Tranderupafløbet. Fåborg Midtfyn […]